8.7.2015 / Gösterim Sayısı : 2470

NSP ELISA Ön Tarama Test Başvurusu

Herhangi bir işletme veya çiftlikteki hayvanların şap enfeksiyonu (hastalık geçirmiş/hastalık geçirmemiş) durumu hakkında laboratuvar sonucu talep edilmesi durumunda sadece hayvanların sıra ve kulak numaralarının olduğu bir liste (doğru okunabilmesi için bilgisayar ortamında yazılması ve Email ortamında yusuf.demir@tarim.gov.tr adresine iletilmesi)​​ ve yetiştiricinin dilekçesi yeterli olacaktır (Dilekçe örneği aşağıdadır).

Web sayfamızda yer alan "Trakya hayvan sevki için test numune bilgi formu" bu amaçla kullanılamaz.

Dolayısıyla karantina harici bu tip özel talebe istinaden laboratuvarda gerçekleştirilen NSP ELISA test sonuçları hayvanların Trakya'ya sevki amacıyla kullanılamaz. Bu durum laboratuvar sorumlusu tarafından yazılacak raporda da belirtilmektedir. Bu amaçla kan serumu gönderilecekse bu duyuru dikkate alınmalıdır. ​​

Örnek dilekçe için lütfen tıklayınız.

''