Devam eden Projeler

TAGEM PROJELERİ:​​
1- Ektima Aşı Virusunun Koyunlarda Şap Aşısına Karşı Oluşacak İmmunite Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Veli GÜLYAZ)
2- İnaktif Şap Viruslarının Liyofilize Edilerek 146S Testi İçin Standart Kontrol Virusu Elde Edilmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Ayşegül KUDU) 
3- Şap Enstitüsü Müdürlüğünce Üretilen Aşılarda Zararlı Mikroorganizmaların Üremesinden Korunmak İçin Thiomersal’in Kullanımı (Proje Yürütücüsü: Dr. Ayşegül KUDU)
4- Şap virusu Liyofilizasyonunda Farklı Protektanların Kullanılması Ve Raf Ömrünün Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü: Yasemin GÜLTEKİN)
5- Formaldehitin Şap Virüsü 146S Partikülünün Stab​ilitesine Etkisinin Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Osman KARA)
6- Şap Aşılarında Bağışıklığı Artırmak İçin Yeni Ve Yerli Adjuvant Geliştirilmesi (Proje Yürütücüsü: Mehmet KARAKAYA)​
7- İnaktif Şap Aşısı İle Attenüe Mavidil Aşısının Koyunlarda Birlikte Kullanılması (Proje Yürütücüsü: Sevil ARSLAN) 
8- BHK-21 An30 ve An73 Hücre Kültürlerinde Pasajlama Sonrası Karyotip İncelemesi ve Şap Virusunun Etkisinin Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Ahu Kader KARA)
9- Şap Hastalığı A Serotipine Karşı Geniş Kapsamlı Aşı Suşlarının Virus Nötralizasyon Testi ile Belirlenmesi ve Alternatif In-Siliko Metot Geliştirilmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Ayşegül KUDU)
10- Enrofloxacin (Florokinolon), Linco-Spectin (Linkozamit-Aminoglikozit), Florfenicol (Fenikol) ve Tulathromycin (Makrolid) Antibiyotiklerinin BHK Hücre Kültürü Ve Bu Hücre Kültüründe Üretilen Şap Virüslerinin (A,O,ASIA-1) Üremesi Ve Titreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Banu BAYRİ ÖZBİLGE)
11- Şap Aşılarının Hazırlanmasında BHK21 An73 Hücresinin Optimum Üreme Karakteristiğinin Belirlenerek Antijen Miktarının Arttırılması (Proje Yürütücüsü: Berrin Müzeyyen ALPAY)
12- Şap Aşılarında, Farklı Konsantrasyonlardaki Antijen ve Tekrarlayan Aşılamalarla Yapısal Olmayan Proteinlere Karşı Antikor Yanıtının Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Berrin Müzeyyen ALPAY)
13- Şap Hastalığında Gebe İneklerde Uygulanacak Farklı Aşılama Takviminin Buzağıların Maternal İmmunitesi Üzerine Etkisi (Proje Yürütücüsü: Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU)
14- Şap Aşısı Üretiminde Purifikasyon Prosesi Sonrası Yapısal Olmayan Protein (NSP) Varlığı Ve Düzeyinin İn Vitro Olarak Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU)
15- Kullanımda Olan Şap Aşılarının Çoklu Adjuvant İle Güçlendirilmesi (Proje Yürütücüsü: Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN)​
16- Endüstriyel Boyutta Şap Aşısı Üretiminde Serumsuz Vasat Kullanımı (Proje Yürütücüsü: Şükran YILMAZ)
 
ULUSLARARASI PROJELER:
1- WestEurasia Roadmap​


''