Yönetim

Enstitü Müdürü : Uzm. Veteriner Hekim İsmail AYDIN

Gerçekleştirme Yetkilisi : Vet. Hekim Emre ÖZAN


İDARİ BÖLÜM PERSONEL ŞEFLİĞİ

1-Özlük İşleri 2-Sicil ve Kıdem 3-Eğitim-Seminer-Arşiv 3-Tayin-Terfi 4-Santral 5-Evrak Kayıt-Posta

 

DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

1-Muhaebe-Vezne 2-Ambar-Ayniyat 3-Aşı ve sevk birimi-Kargo

 

AYNİYAT SAYMANLIĞI

1-Ambar-Ayniyat İşlemleri 2-Sosyal Tesisler 3-Kütüphane

 

MUHASEBE-GENEL BÜTÇE

1-Satın Alma-Ödemler-İhale 2-Muhasebe-Mutemetlik SİVİL SAVUNMA 1-Sivil Savunma Hizmetleri

 

KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ

1-Güvenlik

 

TEKNİK BÖLÜM ARI HASTALIKLARI LABORATUVARI

AŞI ÜRETİM LABORATUVARI

BAKTERİYOLOJİK TEŞHİS LABORATUVARI

BALIK HASTALIKLARI LABORATUVARI

BİYOKİMYA LABORATUVARI

KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI LABORATUVARI

KUDUZ TEŞHİS LABORATUVARI

PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI

PATOLOJİ LABORATUVARI

VİROLOJİ LABORATUVARI

 

NUMUNE KABUL ve RAPOR DÜZENLEME ŞEFLİĞİ

EPİDEMİYOLOJİ ÜNİTESİ

DENEY HAYVANLARI ÜNİTESİ


''