Enstitü Misyonu Vizyonu

Vizyonumuz

Ülke hayvancılığının sorunlarını çözmek

Halk sağlığı ve hayvan sağlığını korumak

Ulusal Referans laboratuvarı olmak,

Uluslararası projeler yürütmek

Veteriner tıbbi ve biyolojik ürün üretimine yönelik çalışmalar yapmak vizyonumuzdur.


Misyonumuz

Hayvan yetiştiricileri ile birlikte olmayı ve çalışmayı yaşam biçimi haline getirmek,

Bilgili ve deneyimli  araştırıcılar yetiştirmek,

Laboratuvar altyapısını güçlendirmek,

Sürekli araştırma projeleri teklif etmek ve yürütmek suretiyle yeni teknoloji ve metotlara adaptasyonu sağlamak,

Ulusal ve uluslararası standart metotları kullanmak ve bu konuda güncel olmak misyonumuzdur.

''