Kanatlı Hayvan Hastalıkları Lab

KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI LABORATUVARI

 

 

 

Kanatlı Hayvan Hastalıkları laboratuvarı Kanatlı hayvan Hastalıklarının teşhisi, araştırma çalışmaları ve bölge tavukçularının bilgilendirilmesi konusunda  faaliyet göstermektedir.

Başlıca faaliyetler;

Bakteriyolojik, virolojik, serolojik, histopatolojik, parazitolojik (Patoloji ve Parazitoloji Laboratuvarları ile işbirliği yapılarak) muayeneler, Kanatlı yem ve yem hammaddelerinin mikrobiyolojik kontrolleri, Kuluçkahane ve damızlık işletmelerinin sağlık kontrol yönetmeliği gereği 6 ayda bir bölgemizdeki damızlıkların kontrolleri, 3285 sayılı kanuna göre salgın hastalıklar ile mücadele programı çerçevesinde ihbari mecburi kanatlı hastalıklarından olan; Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Newcastle hastalığı, Avian İnfluenza hastalığı ile ilgili kontrollerde bulunmak, Yönetmelik gereği damızlık kümes kontrolleri, periyodik olarak alınan kan serumu örneklerinin serolojik yoklamalarını yapmak başlıca görevlerdir.

Numuneler bakteriyolojik olarak, izolasyon ve identifikasyondan sonra  hastalık etkeni tesbit edilip,gerektiğinde antibiyogram testi uygulanıp etkili tedavi için ilaç alternatifleri  sunulmaktadır.Viral etkenler için serolojik testlerin yanında, patolojik incelemelerin desteği de ilave olunarak cevap verilmektedir. Özellikle HI ve ELISA teknikleri ile yapılan aşılamaların başarı durumu, civcivlerin maternal antikor seviyeleri belirlenerek, işletmelere uygun aşı programları verilebilmektedir. Son zamanlarda dünyada birçok kişinin ölümüne yol açan kuş gribi (Avian flu ) hastalığı laboratuvarın önemini artırmıştır. Ayrıca bu ve diğer hastalıklar hakkında da gerek hizmetiçi eğitimler yapılarak Veteriner hekimlere, gerekse yetiştiricilere seminerler verilerek bilgilendirme hizmetleri verilmektedir. Bilimsel araştırmalar yapan laboratuvarımız,bilimsel toplantılarda da Enstitümüzü temsil etmektedir.

KANATLI HASTALIKLARI LABORATUVARINDA İNCELENEN HASTALIKLAR

 

TAVUK VEBASIHemaglütinasyon,HI
NEWCASTLEHemaglütinasyon, HI
KOLİBASİLLOZBakteriyolojik
SALMONELLOZBakteriyolojik,Serolojik
KOKSİDİYOZParazitolojik
KANATLI KOLERABakteriyolojik
KORİZABakteriyolojik
MİKOPLAZMAL ENF.Bakteriyolojik,Serolojik
GUMBOROSerolojik
İBVSerolojik

 

HASTALIK ADIMARAZİ MADDE SAYISITAVUKYABANI KUŞEVCİL KAZ-ÖRDEK-HİNDİ-M.KUŞU

 

SEROLOJİK MUAYENE

GENEL TOPLAM

 

BAKTERİYOLOJİK

VİROLOJİK

MüspetMenfiMüspetMenfiMüspetMenfiMüspetMenfi 
Tavuk Vebası12778976118228526  1127
Newcastle6528611    20 65
Kolibasilloz1064      10
Koksidiyoz1  1     1
Kanatlı         Kolera            
EnfeksiyozKoriza          
Mikoplazma1 1      1
İBD27       2727
İBV          

Muayeneler

Elverişsiz

24 109 32 13 20174
GENEL  TOPLAM140512988130260539 671405

 

Yunus GÜR Veteriner Hekim / Laboratuvar Şefi

Sinan PİR / Veteriner Hekim

Etuğrul GÜDEK / Veteriner Sağlık Teknikeri


''