Parazitoloji Lab

PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI

 

Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünün sorumluluk bölgesinde bulunan illerdeki büyükbaş, küçükbaş, köpek, kedi, kanatlı hayvanlar ile su ürünlerinde hastalıklara neden olan helmint, protozoon ve artropodların  teşhisini yapmak, kontrol ve tedavilerine yönelik önerilerde bulunmaktır. Ayrıca bölgemize bağlı illerde hayvan hastalıkları konusunda bakanlık projeleri yürütmek, tübitak projeleri sunmak ve yürütmek, diğer kurumlarla  işbirliği halinde ulusal ve bölgesel bilimsel çalışmalarda bulunmaktır. Laboratuvarda görevli Uzman Veteriner Hekimlerce, Enstitüye bağlı 9 ilde (Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Amasya, Sivas) görev yapan Veteriner Hekimlere yönelik, hayvan hastalıkları konusunda bilimsel bilgileri aktarmak amacıyla bölgesel eğitim seminerleri düzenlenmektedir.  Her yıl hizmet içi seminer ile paraziter hayvan hastalıkları hakkında enstitü veteriner hekimlere yeni bilimsel gelişmeler aktarılmaktadır. Ayrıca bölgemize bağlı illerdeki yetiştiricilere paraziter hastalıklar ve hayvan parazitleri konularında eğitici seminerler verilmektedir.


 

   LABORATUVAR PERSONELİ

Dr.Selma KAYA Veteriner Hekim / Laboratuvar Şefi

Coşkun AYDIN / Veteriner Hekim

      Gökhan GÜVEN / Vet. Sağ. Teknisyeni

Bilal KÜÇÜKOĞLU / Veteriner Sağlık Teknisyeni

''