Seroloji Lab

SEROLOJİ LABORATUVARI

Enstitümüz Seroloji Laboratuarı 2009 yılında kurulmuş olup, özellikle küçükbaş ve büyükbaş çiftlik hayvanlarının bakteriyel yetiştirme hastalıklarının kandan, dokudan, barsak içeriğinden ve çeşitli vücut sıvılarından serolojik olarak teşhislerini yapmaktadır. Bu anlamda bölgemiz illerinden Samsun, Sinop, Oordu, Giresun, Trabzon, Amasya, Tokat, Sivas illerinde bulunan hayvancılık işletmelerinin, resmi veya özel hizmet veren Veteriner Hekimlerin bu yöndeki taleplerine cevap vermektedir. Özellikle profesyonel hayvancılık yapan büyük çaplı işletmelerin bulaşıcı bakteriyel yetiştirme hastalıklarının yıllık taramalarını yapmakta ve bu yönde hayvan sahipleri ile Veteriner Hekimlerin bu hastalıklarla mücadele faaliyetlerinde yol gösterici rol oynamaktadır. Ayrıca bölgemiz hayvancılığında sorun teşkil eden veya araştırılması gereken söz konusu hastalıklarla ilgili TAGEM ve TÜBİTAK destekli bölgesel-ulusal projeler planlanmakta, planlanmış projelere ortak olunarak diğer kurumlarla işbirliği halinde bu projeler yürütülmektedir.

 

Seroloji Laboratuarında teşhis edilebilen hayvan hastalıkları:

 

1- Brucellosis   -------  Rose Bengal Plate Test--------- Complement Fixation Test

 

2- Paratuberculosis -- Ab-ELISA

 

3- Enterotoxemie ----- Toxin ELISA

 

4- Q Fever ------------- Ab-ELISA--- PCR

 

5- Chlamydophila abortus--- Ab-ELISA


6- Campylobacter Fetus----Complement Fixation Test

 

 

 

 

 

SEROLOJİ LABORATUVARI PERSONELİ

Yunus KILIÇOĞLU / Veteriner Hekim / Lab.Şefi

Gülnur SAĞLAM / Veteriner Hekim

Volkan YILMAZ / Veteriner Sağlık Teknisyeni

''