Biyokimya Lab

BİYOKİMYA LABORATUVARI

 

2004 yılında faaliyete geçen laboratuarımızda enstitü sorumluluk sahasında bulunan il ve ilçelerden gelen numuneler biyokimyasal ve toksikolojik yönlerden incelenmektedir.

 

TANISI YAPILAN METABOLİK HASTALIKLAR

Kalsiyum (Ca), Fosfor (P) ve D vitamini yetersizliği’ne bağlı; Süt humması, Raşitizm ve Osteomalasi, Magnezyum (Mg) yetersizliğine bağlı; Çayır tetanisi ve Transport tetanisi,   Bakır (Cu) yetersizliğine bağlı; Enzootik ataksi, Hipokupri  Çinko (Zn) yetersizliğine bağlı; Parakeratosis, kıl, yün ve yapağı dökülmesi (Alopecia),    E vitamini ve Selenyum (Se) yetersizliğine bağlı; Beyaz kas hastalığı(White musculer disease) ve Demir (Fe) yetersizliğine bağlı; Abortus ve Anemi. Laboratuarımızda spektrofotometrik analiz yöntemiyle su analizleri (PH, Total Sertlik, Kalsiyum, Bakır, Ağır metaller, nitrit, nitrat, Vb.) yapılmaktadır.  Ayrıca, Laboratuarımızda mineral madde ve vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişen hastalıklar ile ilgili eğitim çalışmaları verilmektedir.LABORATUVARIMIZA NUMUNE GÖNDERİMİ

Toksikolojik yönden incelenmesi istenen numuneler için mide ve içeriği, karaciğer öncelikli olmak üzere barsak, böbrek, vb. organlar % 70’lik alkol içerisinde gönderilmelidir. Mineral madde yetersizliği yönünden incelenmesi istenen numuneler için

 ( EDTA, Sitrat vb. içermeyen ) kan serumu yeterli olmaktadır.

 

LABORATUVAR PERSONELİ 

Dr. Neslihan ORMANCI / Veteriner Hekim / Laboratuvar Şefi

Bülent DURMUŞ / Veteriner Sağlık Teknisyeni

 Ünzüle ARSLAN / VHKI

''