Bakteriliyojik Teşhis Lab

BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI

 

Bakteriyoloji Laboratuarı, Karadeniz Bölgesine bağlı Amasya, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon ve Tokat olmak üzere toplam 9 (dokuz) ile hizmet vermektedir. Laboratuarımızda OIE' nin (Office International Des Epizoeties) kabul ettiği standart teşhis metotları kullanılmaktadır. Bakteriyoloji Laboratuarı’mızda; Enstitümüz hizmet alanı içerisinde yer alan İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Özel Veteriner Hekim’ler, Veteriner Klinikler “Marazi Madde Gönderme Protokolü”, yetiştiricilerimiz ise kurumumuza verdikleri “muayene istek dilekçesi” ile başvuruda bulunarak, bakteriyolojik muayenelerini laboratuarımızda yaptırabilmektedirler.
Laboratuarımız, Enstitümüzün hizmet alanı içerisinde yer alan illerden hastalık şüphesi ile gönderilen marazi maddelerden bakteriyel etken izolasyon ve identifikasyonu yanısıra, hastalıklarının  kesin tanısının konulması,  zamanında etkili sağaltım ve koruyucu önlemlerin alınması amacıyla kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren Biyokimya, Parazitoloji, Patoloji ve Viroloji Laboratuarları  ile de işbirliği yapmaktadır. Bakteriyel atık etkenlerinin izolasyon ve identifikasyonuna ilave olarak, serolojik testler de yapılmakta ve sero-epidemiyolojik veriler elde edilmektedir. Gerek bölgemiz gerekse de ülkemiz açısından hala ciddi bir problem olan mastitis nedeniyle getirilen süt örneklerinden bakteriyolojik  ekimler yapılarak infeksiyona neden olan bakteriyel etkenler izole ve identifiye edilmekte, uygun antibiyotiğin seçimi için antibiyogram testleri yapılmakta ve tedavi şemaları önerilmektedir. Enstitümüze resmi veya özel başvuru ile uzman talebinde bulunulduğunda, hastalık mahalline gidilerek muayeneler yapılmakta, hastalık şüpheli materyaller alınarak laboratuarımızda işlenmektedir. Zoonoz veya zoonoz karakterde olmayan hastalıkların epidemiyolojik verilerinin ortaya konulabilmesi için bölgesel araştırmalar yapılmakta, eğer ülke bazında bir proje yürütülüyorsa bu projenin bölge yürütücüsü olarak görev alınmaktadır.  Bakanlığımızca belirlenen ve takvime alınan dönemlerde gerek kamu gerekse özel çalışan Veteriner Hekimlere yönelik hizmet içi mesleki eğitim seminerleri verilmektedir. Zaman zaman bu eğitimler, kurumumuz bünyesindeki diğer Uzman Veteriner Hekimler’le birlikte hizmet alanımız içindeki illerde düzenlenmektedir.

 

LABORATUVAR PERSONELİ

Ayhan AKMAN Veteriner Hekim / Laboratuvar Şefi

Erdem SAKA Veteriner Hekim

Ramazan KESKİN  Laborant

Mithat BİLİR Laborant 

Mahir KOÇAK / Veteriner Sağlık Teknisyeni

''