Aşı Üretim Lab

YANIKARA AŞI ÜRETİM LABORATUARI

        Enstitümüz bünyesinde 1976’ dan beri faaliyetine devam eden laboratuarımız, şu an itibariyle tek resmi “Yanıkara Aşısı” üreticisi durumundadır. Yapılan üretimlerle ülkemizin aşı talebine cevap verilmeye çalışılmaktadır.


YANIKARA AŞI PROSPEKTÜSÜ

- VETERİNER –

Tanımı   : Clostridium chauvoei ile hazırlanan, formolle inaktive edilmiş, anakültür şeklinde adjuvantlı bir aşıdır.

Etki Alanı  :   Sığırların Yanıkara hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

Dozaj ve Kullanım Şekli :

1 – Aşının dozu 2 ml.’ dir. Skapula gerisinde deri altına enjekte edilir.

2 – Aşı dört aylıktan itibaren her yaştaki sağlıklı sığıra tatbik edilir. Hayvanlar tercihen meraya çıkmadan kısa bir zaman önce aşılanmalıdır.

3 – Aşı gebe hayvanlara uygulanabilir.

4 – Aşılamaya başlarken aşı şişeleri kuvvetli bir şekilde çalkalanmalı ve bu işleme aşılama sonuçlanıncaya kadar aralıklarla devam edilmelidir.

5 – Açılan her aşı şişesi aynı günde kullanılmalı, kısmen kullanılan aşı şişeleri aşılama gününden sonra kullanılmamalıdır.

6 – Aşı uygulanırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

7 – Enjeksiyon yerinde meydana gelen sert şişlikler normal aşı reaksiyonudur.

Depolama  :    + 2 oC  /  + 8 oC’ de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj  Şekli :  100 ml. (50 doz) plastik şişelerde ambalajlanmıştır.

 

 LABORATUVAR PERSONELİ

Kürşad ÜSTÜNAKIN  Uzm. Veteriner Hekim / Laboratuvar Şefi

Yunus KILIÇOĞLU  Veteriner Hekim

Ramazan KESKİN  Laborant

Mithat BİLİR  Laborant 

 

''