Arı Hastalıkları Lab

ARI HASTALIKLARI LABORATUVARI

 

Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünün sorumluluk bölgesinde bulunan illerdeki arıcılarımızın arı kolonilerine ortaya çıkan hastalıkların  teşhisini yapmak,  tedavilerine yönelik önerilerde bulunmak, arı yetiştiriciliği konusunda bilgi vermektir. Ayrıca bölgemize bağlı illerde arı hastalıkları konusunda bakanlık projeleri yürütmek, tübitak projeleri sunmak ve yürütmek, diğer kurumlarla  işbirliği halinde ulusal ve bölgesel bilimsel çalışmalarda bulunmaktır. Laboratuvarda görevli Uzman Veteriner Hekimlerce, Enstitüye bağlı 9 ilde (Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Amasya, Sivas) görev yapan Veteriner Hekimlere yönelik, arı hastalıkları konusunda bilimsel bilgileri aktarmak amacıyla bölgesel eğitim seminerleri düzenlenmektedir.  Her yıl hizmet içi seminer ile arı hastalıkları hakkında enstitü veteriner hekimlere yeni bilimsel gelişmeler aktarılmaktadır. Ayrıca bölgemize bağlı illerdeki arıcılara arı hastalıkları konularında eğitici seminerler verilmektedir.

 

LABORATUVAR PERSONELİ
 


Dr.Rahşan AKPINAR  Veteriner Hekim / Laboratuvar Şefi
Coşkun AYDIN / Veteriner Hekim
Gökhan GÜVEN / Veteriner Sağlık Teknisyeni 
Bilal KÜÇÜKOĞLU / Veteriner Sağlık Teknisyeni

 

        
                              

 

''