Aşılar

YANIKARA AŞI PROSPEKTÜSÜ

(ÜRETİMİ DURDURULMUŞTUR)

 Tanımı             :

-Clostridium chauvoei ile hazırlanan,

formolle inaktive edilmiş,anakültür şeklinde 

adjuvantlı bir aşıdır.

 Etki Alanı        :

Sığırların Yanıkara hastalığına karşı

koruyucu amaçla kullanılır.

 Dozaj ve Kullanım Şekli :

1 – Aşının dozu 2 ml.’ dir. Skapula gerisinde deri altına enjekte edilir.

2 – Aşı dört aylıktan itibaren her yaştaki sağlıklı sığıra tatbik edilir. Hayvanlar tercihen meraya çıkmadan kısa bir zaman önce aşılanmalıdır.

3 – Aşı gebe hayvanlara uygulanabilir.

4 – Aşılamaya başlarken aşı şişeleri kuvvetli bir şekilde çalkalanmalı ve bu işleme aşılama sonuçlanıncaya kadar aralıklarla devam edilmelidir.

5 – Açılan her aşı şişesi aynı günde kullanılmalı, kısmen kullanılan aşı şişeleri aşılama gününden sonra kullanılmamalıdır.

6 – Aşı uygulanırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

7 – Enjeksiyon yerinde meydana gelen sert şişlikler normal aşı reaksiyonudur.

 Depolama       :

+ 2 oC  /  + 8 oC’ de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

 Ambalaj  Şekli :

-100 ml. (50 doz) otoklavlanabilen plastik şişelerde ambalajlanmıştır.

 PROSPECTUS OF BLACKLEG VACCINE


 Defination                   :

-It is a culture prepared with Cl. chauvoei and inactivated by formol and containing on adjuvant.

 Endications                 :

-It is applied to cows for protection from “Blackleg Disease”.

 

Doses and Using         :

1 – The dose of vaccine is 2 ml. It is enjected to s.c. on rear of scapula.

2 – It can be applied to healthy cows from 4 months to anyage. The animals should be vaccined before going to pasture.

3 – It can be applied to pregnant animals.

4 – The vaccine bottles should be shaken well before the vaccine and this process should be continued in same duration until vaccine is done.

5 – After opening the vaccine bottles, they must be used in same day. Other way the left over part should be thrown away.

6 – Asepsis and antisepsis rules must be followed during the application.

7 – Tubers in the enjected region is a normal vaccine reaction.

 Storages                     :

-It must be kept in dark area and at  + 2 oC / + 8 oC without freezing.

 Package                      :

-It is package in 100 ml. (50 doses) of autoclavable plastic bottles.

''