Biten araştırmalar

  

1 - Durmaz Y., TÜRK N., Alabalık İşletmelerinden Motil Aeromonasların İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Saptanması. Kafkas Univ Vet Fak Derg 15(3): 357-361, 2009,

 

2 - Yazici,Z., Arslan H.H.,Gumusova Okur, S., Meral, Y., Albayrak, H. Occurence of Ovine Herpesvirus Type-2 Infection in Sheep and Cattle in Samsun Province, Turkey.  Deustche tierärztliche Wochenschrift., 113, 9, 348-350, 2006  

 

3 -  Gumusova Okur, S., Yazici,Z,  Albayrak, H: Pestivirus seroprevalence in sheep populations from inland and  coastal zones in Turkey. Revue de Medecine Veterinaire, 157, 12,  593-596, 2006

 

4 - Yazici,Z Gumusova Okur, Albayrak, H. Serological Profile of Some Viral Infections in unvaccinated cattle in Turkey .Medycyna Weterynaryjna, 63, 2, 187-189, 2007.

 

5 -  Gumusova-Okur, S., Yazici,Z,  Albayrak, H.,Meral Y: Rotavirus and coronavirus prevalances in healthy calves and calves with diarrhoea Medycyna Weterynaryjna, 63, 1, 62-64, 2007.

 

6 - Gumusova Okur, S., Yazici,Z,  Albayrak, H Cakiroglu D: Seroprevalance of bovine viral respiratory diseases Acta Veterinaria Beograd, 57, 1, 11-16, 2007.

 

7 - Albayrak, H., Yazici,Z Gumusova Okur, S. Seroprevalence to bovine herpesvirus type 1 in sheep in Turkey  .Veterinarski Arhiv, 77, 3, 257-263, 2007.

 

8 - Gumusova Okur, S., Yazici,Z,  Albayrak, H Cakiroglu D: First report of bovine rotavirus and bovine coronavirus seroprevalance in goats in Turkey. Veterinarski Glasnik, 61, 1-2, 75-79, 2007.

 

9 - Albayrak, H., Alkan, F.: PPR virus infection on sheep in blacksea region of Turkey: Epidemiology and diagnosis by RT-PCR and virus isolation. Veterinary Research Communications. 33, 3, 241-249, 2009

 

10 - Toplu, N., Albayrak, H., Aydoğan, A., Epikmen, E.T., Metin, N.: Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)  Enfeksiyöz Pankreatik Nekroz’unun (IPN) Patolojik ve Apoptotik Bulguları, İmmunohistokimyasal ve PCR Tanısı. Ankara Üniviversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 56, 1, 84-85, 2009

 

11 - Albayrak, H., Gür, S.: A serologic investigation for Peste des petits ruminants infection in sheep, cattle and camels (Camelus dromedarius) in Aydın province, West Anatolia. Trop Anim Health Prod. 42, 2, 151-153, 2010.

 

12 - Gür, S., Albayrak, H.: Seroprevalance of Peste Des Petits Ruminants (PPR) in Goitered Gazelle (Gazella Subgutturosa Subgutturosa) in Turkey. Journal of Wildlife Disease, 46, 2, 673-677, 2010.

 

13 - Albayrak, H., Ozan, E., Kurt, M.: Molecular Detection of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Virus (CCHFV) but not West Nile Virus (WNV) in Hard Ticks from Provinces in Northern Turkey. Zoonoses and Public Health. DOI: 10.1111/j. 1863-2378.2010.01327.x

 

14 - Albayrak, H., Ozan, E.: Molecular Detection of Avian Influenza Virus but not West Nile Virus in Wild Birds in Northern Turkey. Zoonoses and Public Health. DOI: 10.1111/j. 1863-2378.2009.01316.x

 

15 - Albayrak, H., Ozan, E.: Orta Karadeniz Bölgesinde Ruminant ve Tek Tırnaklılarda Kan Emici Sineklerle Nakledilen Bazı Arboviral Enfeksiyonların Seroprevalansı. Kafkas Üniviversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16 ,1, 33-36, 2010.

 

16 - Albayrak, H., Ozan, E.: Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) infeksiyöz pankreatik nekrozis ve infeksiyöz hematopoietik nekrozis virus enfeksiyonlarının varlığının araştırılması. Ankara Üniviversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57, 2, 125-129, 2010.

 

17 - Toplu, N., Albayrak, H., Aydoğan, A., Epikmen, E.T., Metin, N.: Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) enfeksiyöz pankreatik nekrozun patogenezisinde apoptozisin rolü. Ankara Üniviversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 57, 3, 191-196, 2010.

 

18 - Albayrak, H., Ozan, E., Kurt, M.: An antigenic investigation of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus (CCHFV) in hard ticks from provinces in northern Turkey. Tropical Animal Health and Production 42, 1323-1325, 2010.

 

19 - Gumusova, O.S., Albayrak, H., Kurt, M., Yazici, Z. : Prevalence of Honey Bee Viruses in Turkey. Veterinarski Arhiv, 80, ? 00-00, 2010.(Baskıda).

 

20 - Terzi, G., Albayrak, H., Siriken, B., Cadirci, O., Gumusova, S., Yazici, Z.: Detection of enteroviruses and hepatitis A virus RNA in cow milk by RT-PCR. Acta Veterinaria Beograd, 60, 2-3, 197-204, 2010.

 

21 - Terzi, G., Albayrak, H., Yazici, Z., Gumusova, S.O., Celik, T.H.: First identification of Hepatitis A virus RNA in mussels  (Mytilus Spp.) in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances. 9, (11), 1584-1587, 2010.

 

22 - Albayrak, H., Ozan, E.: Serosurveillance for equine infectious anemia in the Ardahan province of Turkey. Tropical Animal Health and Production 42, 0, 00-00, 2010. DOI 10.1007/s11250-010-9611-5

 

23 - Albayrak, H., Ozan, E., Gur, S.: A serologic investigation of epizootic hemorrhagic disease virus (EHDV) in cattle and gazella subgutturosa subgutturosa in Turkey. Tropical Animal Health and Production 42, 0, 00-00, 2010. DOI 10.1007/s11250-010-9610-6

 

24 - Onuk E.E., Çiftci A., Fındık A., Durmaz Y., Development and evaluation of a multiplex PCR assay for simultaneous detection of Flavobacterium psychrophilum, Yersinia ruckeri and Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida in culture fisheries, Journal of Veterinary Science,  11(3), 235-241, 2010

''