10.6.2014 / Gösterim Sayısı : 1611

SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI

​Müdürlüğümüzce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 9 uncu ve 17 nci maddelerine dayanılarak ve 2010/63/EU sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanan 15 Şubat 2014 tarih ve 28914 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulumuz tarafından 07.04.2014 – 16.04.2014 tarihleri arasında Araştırıcılara yönelik 9 gün süreyle toplam 80 saatlik "B Kategorisinde Deney Hayvanları Kullanım  Sertifikası Eğitim Kursu"  açılmıştır. Kursu başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları Enstitü Müdürü sayın İsmail AYDIN ve O.M.Ü Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Harun ALBAYRAK tarafından tören ile verildi.


 

''