T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Enstitümüzde TAIEX Expert Mission on Control Measures of LSD Toplantısı Yapıldı.

Yayın Tarihi : 13.6.2017

Kurumumuzda 30-31 Mayıs 2017 tarihinde, TAIEX tarafından “Expert Mission on Control Measures of LSD” konulu toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Enstitü Müdürümüz Dr. Fahriye SARAÇ, Viral Aşılar Üretim Laboratuvarından 4 Veteriner Hekim ve 1 biyolog, Viral Teşhis Laboratuvarından 1 Veteriner Hekim, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığından 4 Veteriner Hekim katılmıştır. Toplantıya CODA-CERVA’dan Dr.Kris De Clercq ve Avrupa Birliğinden Dr.Dimitrios Dilaveris sunumlarıyla uzman olarak katılmışlardır. Avrupa Birliğinin hastalıkla ilgili mevzuatları ve birlik çatısı altındaki ülkelerde hastalığın durumu hakkında Dr. Dilaveris bilgiler vermiştir. Avrupa Birliği LSD Referans Laboratuvarından Dr. Clercq ise LSD aşısı ve aşı etkinlik çalışmaları hakkında yaptığı sunumlarla katılımcıları bilgilendirmiştir. Toplantıda ülkemizdeki LSD hastalığının genel durumu hakkında da bilgiler verilip, hastalıkla mücadele konusunda yapılacaklar ve geleceğe yönelik mücadele stratejileri hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır.