Ürünlerimiz

Brupen M

Kompozisyonu: Bir doz aşı (40 ± 2µl) :

Brucella melitensis Rev.1   0.5-2X109 CFU

Kaziton                        1.0 mg

Sukroz                         2.0 mg

Sodyum glutamat        0.4 mg

Endikasyonları:

3-6 aylık kuzu ve oğlakların bruselloza karşı aktif bağışıklanması amacı ile kullanılır. Ancak brusellosis prevelansının yüksek olduğu endemik bölgelerde tüm sürünün kitle aşılaması hastalığın kontrolünde izlenecek tek yoldur. Brusellosis ile mücadele programlarında kitle aşılaması öngörülüyor ise, her yaş ve cinsiyetteki koyun ve keçiler aşılanabilirler.

Kontraendikasyonları:

Gebe hayvanlarda uygulandığında aşı suşu infeksiyonuna bağlı abortlar görülebilir ve etkenin süt ve vajinal akıntılar ile saçımı söz konusu olabilir. Bu nedenle gebe hayvanların aşılanmaması tavsiye olunur. Ancak bu yan etkiler çiftleşmeden en az iki ay önce, laktasyonda ve gebeliğin son ayında yapılan aşılamalar ile minimize edilebilir.

Uygulama ve dozaj:

Aşı kalibreli bir damlalık vasıtası ile konjuktival olarak uygulanır. Aşı şişesinin içindeki liyofilize peletin tümü ambalaj içerisinde sunulan 2 ml (50 dozluk) veya 4 ml (100 dozluk) özel boyalı steril aşı sulandırma sıvısı ile sulandırıldıktan sonra dikkatlice homojenize olması sağlanır. Bu arada köpük oluşturmamaya dikkat edilir. Peletin tamamen erimesi için birkaç dakika beklendikten sonra, sulandırılmış aşının bulunduğu şişenin ağzına kalibreli damlalığı monte edilir. Bir damla (40±2µl) aşı süspansiyonu hayvanın konjuktiva yada konjuktival kesesine dikkatlice damlatılır. Eğer damlanın uygun olarak damlatılamadığı ya da kısmen uygulandığı düşünülüyorsa diğer göze tekrarlanarak damlatılır.

Uyarılar:

1.Aşı sadece sağlıklı hayvanlara uygulanmalıdır.

2.Liyofilize aşı peleti sulandırıldıktan sonra azami 6(altı)saat içinde kullanılmalıdır.

3.Aşılamayı takiben kullanılmış aşı şişeleri, dilüent şişeleri, damlalık ve kapakları, eldiven maske diğer koruyucu amaçla kullanılmış maddeler uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

4.Uzun süre güneş ışığı ve yüksek ısıya maruz kalmış aşılar, soğuk zincir içinde nakledilmemiş olan ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş olan aşılar kullanılmamalıdır.

5.B.melitensis Rev.1 aşı suşu insanlarda infeksiyon oluşturma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle aşının uygulanmasında ve sonrasında uygun biyogüvenlik önlemlerinin alınması önem taşımaktadır. Aşılama süresince eldiven, önlük, maske gibi koruyucu giysiler giyilmeli ve gerektiğinde kullanılmak üzere antiseptik solüsyonlar hazır bulundurulmalıdır. Aşının sulandırılması ve damlalığın yerleştirilmesi aşamalarında aşının deri ve göz ile temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Böyle bir temas durumunda, hemen alkol veya uygun bir dezenfektan temas olunan bölgeye uygulanmalıdır. Uygulayıcının aşı ile kazara kontaminasyonu durumunda derhal tıbbi yardım aranmalıdır.

6.Bu ürün yalnızca veteriner hekimler veya hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenleri tarafından uygulanmalıdır.

Yan etkiler:

1.Deri altı uygulamaya göre çok daha kısa sürede kaybolmasına rağmen, aşı uygulanan hayvanlarda serolojik testlerde yalancı pozitif reaksiyonlar gözlenebilir.

2.Son derece ender de olsa duyarlı hayvanlarda aşının uygulanmasını takiben 2 saat içerisinde gelişebilecek anafilaktik şok halinde adrenerjik (1/5000 lik atropin sülfat eriyiğinden 12 saat ara ile iki kez 10 ml. deri altı) ve antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır.

Yasal arınma süresi:

Aşılanan hayvanların 3 ay süre ile kesilmemeleri tavsiye olunur

Saklama koşulları:

Aşı  -20°C ± 5°C de karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj şekli:

50 dozluk liyofilize aşı 2 ml ve 100 dozluk liyofilize aşı 4 ml özel boyalı sulandırma sıvısı ve kalibreli damlalıkların birlikte bulunduğu karton kutularda ambalajlanmıştır.

İmha şartları:

Sulandırılıp kullanılmayan aşılar 15 dakika süre ile kaynatılarak,  aşılamayı takiben kullanılmış aşı şişeleri, sulandırma şişeleri, damlalık ve kapakları, eldiven maske diğer koruyucu amaçla kullanılmış maddeler ise uygun bir dezenfektan ile muamele edilerek veya yakma fırınına gönderilerek uygun bir şekilde imha edilir. Kullanılmayan aşılar imha için üreticiye iade edilir.

"SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR"

Brupen A (Konjiktival)

Kompozisyonu: Bir doz aşı (50±2µl) :

Brucella abortus S19   5-10X109 CFU

Kaziton                        1.25 mg

Sukroz                         2.5   mg

Sodyum glutamat        0.5 mg

Endikasyonları:

3 aylıktan büyük her yaştaki dişi sığırların bruselloza karşı aktif olarak bağışık kılınması amacı ile kullanılır.

Kontraendikasyonları:

Gebe hayvanlarda kullanıldığında aşılamaya bağlı abortlar gözlenebilir. Bu nedenle gebe hayvanların aşılanmaması tavsiye olunur. Ancak hastalık çıkışlarında gebeliğin son aylarındaki hayvanlara kar-zarar ilişkisi göz önüne alınarak uygulanabilir. Aşı erkek hayvanlara uygulanmamalıdır.

Uygulama ve dozaj:

Aşı kalibreli bir damlalık vasıtası ile konjuktival olarak uygulanır. Aşı şişesinin içindeki liyofilize peletin tümü ambalaj içerisinde sunulan 1 ml (20 dozluk) veya 2 ml (40 dozluk) özel boyalı steril aşı sulandırma sıvısı ile sulandırıldıktan sonra dikkatlice homojenize olması sağlanır. Bu arada köpük oluşturmamaya dikkat edilir. Peletin tamamen erimesi için birkaç dakika beklendikten sonra, sulandırılmış aşının bulunduğu şişenin ağzına kalibreli damlalığı monte edilir. Bir damla (50±2µl) aşı süspansiyonu hayvanın konjuktiva yada konjuktival kesesine dikkatlice damlatılır. Eğer damlanın uygun olarak damlatılamadığı ya da kısmen uygulandığı düşünülüyorsa diğer göze tekrarlanarak damlatılır. Aşı, 3 aylıktan itibaren her yaştaki dişi sığıra koruyucu amaç ile 4-12 ay ara ile iki kez uygulanır. Ancak ideal aşılama prosedürü ilk aşılamanın 3-6 aylık yaş aralığında olması ve ikinci aşılamanın birinci aşılamadan 4 ila 12 ay sonra yapılması şeklindedir. Kitle aşılamasının yapıldığı ve gerekli hallerde, BRUPEN A Konjuktival aşısı, 18 aydan büyük erginlerde, laktasyondaki dişilerde ve gebeliğin son aylarında da kullanılabilir.

Uyarılar:

1.Aşı sadece sağlıklı hayvanlara uygulanmalıdır.

2.Liyofilize aşı peleti sulandırıldıktan sonra azami 6(altı) saat içinde kullanılmalıdır.

3.Aşılamayı takiben kullanılmış aşı şişeleri, dilüent şişeleri, damlalık ve kapakları, eldiven maske diğer koruyucu amaçla kullanılmış maddeler uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

4.Uzun süre güneş ışığı ve yüksek ısıya maruz kalmış aşılar, soğuk zincir içinde nakledilmemiş olan ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş olan aşılar kullanılmamalıdır.

5.B.abortus S19 aşı suşu insanlarda infeksiyon oluşturma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle aşının uygulanmasında ve sonrasında uygun biyogüvenlik önlemlerinin alınması önem taşımaktadır. Aşılama süresince eldiven, önlük, maske gibi koruyucu giysiler giyilmeli ve gerektiğinde kullanılmak üzere antiseptik solusyonlar hazır bulundurulmalıdır. Aşının sulandırılması ve damlalığın yerleştirilmesi aşamalarında aşının deri ve göz ile temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Böyle bir temas durumunda, hemen alkol veya uygun bir dezenfektan ile temas olunan bölge dezenfekte edilmelidir. Uygulayıcının aşı ile kazara kontaminasyonu durumunda derhal tıbbi yardım aranmalıdır.

6.Bu ürün yalnızca veteriner hekimler veya hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenleri tarafından uygulanmalıdır.

Yan etkiler:

1.Deri altı uygulamaya göre çok daha kısa sürede kaybolmasına rağmen, aşı uygulanan hayvanlarda serolojik testlerde yalancı pozitif reaksiyonlar gözlenebilir.

2.Son derece ender de olsa duyarlı hayvanlarda aşının uygulanmasını takiben 2 saat içerisinde gelişebilecek anafilaktik şok halinde adrenerjik (1/5000 lik atropin sülfat eriyiğinden 12 saat ara ile iki kez 10 ml. deri altı) ve antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır.

Yasal arınma süresi:

Aşılanan hayvanların 3 ay süre ile kesilmemeleri tavsiye olunur

Saklama koşulları:

Aşı  -20°C ± 5°C de karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj şekli:

20 dozluk liyofilize aşı 1 ml ve 40 dozluk liyofilize aşı 2 ml özel boyalı sulandırma sıvısı ve kalibreli damlalıkların birlikte bulunduğu karton kutularda ambalajlanmıştır.

İmha şartları:

Sulandırılıp kullanılmayan aşılar 15 dakika süre ile kaynatılarak,  aşılamayı takiben kullanılmış aşı şişeleri, sulandırma şişeleri, damlalık ve kapakları, eldiven maske diğer koruyucu amaçla kullanılmış maddeler ise uygun bir dezenfektan ile muamele edilerek veya yakma fırınına gönderilerek uygun bir şekilde imha edilir. Kullanılmayan aşılar imha için üreticiye iade edilir.

"SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR"

Kanlı Agar

Yapılan işlem

Sertifikalı dehidre besi yerlerinin % 5 defibrine koyun kanı ile istenilen şartlarda hazırlanır. Mikrobiyolojik testlerden geçirilerek kontrolleri yapıldıktan sonra satışa sunulur.

Ambalaj

9 mm petrilerde 6 adet vakumlu paketlerde etiket kilitlidir.

Son kullanma tarihi

Üretim tarihinden itibaren 2 aydır.

Saklama Koşulları

+2 °C - +8 °C buzdolabı

Sipariş şekli

3 iş günü öncesi telefon ve maille sipariş verilir. Kargo ile istenebilir.

Özellik

Tamamen kontrollü hayvanlardan alındığı için üreme standartlarını karşılamaktadır ve fibrinsiz olduğundan hemoliz testlerinde yanılmalara yol açmaz. Sertifikalı üründür.

Defibrine Koyun Kanı

Yapılan işlem

Defibrinasyon/kimyasal katkısız

Ambalaj

100 ml balköpüğü vida kapaklı şişede

Son kullanma tarihi

Kanın üretim tarihinden itibaren 10 gün

Saklama koşulları

+2 °C - +8 °C buzdolabı

Sipariş şekli

3 iş günü öncesi telefon ve maille verilir.Kanın kargo ile istenmesi tavsiye edilmez.

Özellik

Kontrol altındaki koyunlardan alınan kan antibiyotik ve istenmeyen antikor İçermediğinden istenilen sonuçların doğru alınmasını sağlar. Hayvanların fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, hematolojik kontrolleri düzenli olarak yapılıp kayıt altında izlenmektedir. Avrupa birliği kriterlerinde deney hayvanları standartlarına uyulmaktadır. Yemleri antibiyotik içermez ve tedavi edilmezler. Sertifikalı üründür

M.Gallisepticum Pleyt Test Antijeni

SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANIM TARİHİ :

Kompozisyonu:

Aglutinasyon yeteneği standart serumla standardize edilmiş Mycoplasma gallisepticum Adler S6 suş'u ile hazırlanmış ölü ve boyalı bir süspansiyondur.

Endikasyonları:

Kanatlı hayvanların kronik solunum yolu hastalığının teşhisi ve portörlerin ayırımı amacı ile kullanılır.

Uygulama ve dozaj:

Test yalnızca kan serumu ile yapılır.

Gerekli malzeme:

1-Antijen şişesi ile beraber 0,05 ml damlalık ,

2-Cam , beyaz fayans veya plastik pleyt ,

3-Cam , plastik veya kürdan karıştırıcı.

İşlem:

1-Temiz , tozsuz pleyt üzerine 1 damla antijen damlatılır (0,03-0,05 ml ) .

2-Ayni miktarda kan serumu da damlatılarak , karıştırıcı ile 1.5-2 cm çapında olacak şekilde yayılır.

3-Pleyte sağ – sol , yukarı-aşağı rotasyon hareketleri yapılır.

4-Reaksiyon 2 dakika içinde okunur.

Reaksiyonun değerlendirilmesi:

( + ) Pozitif reaksiyon : Aglutinasyon göz ile görülebilecek şakilde belirgin pembe renkte partikül veya granül şeklindedir. Partikül veya granüllerin boyutları serumda bulunan antikorların titresiyle ilgilidir.

( - ) Negatif reaksiyon: Karışım homojen olup partikül veya granül şekillenmez.

Uyarılar:

Yanlış pozitif yanlış negatif reaksiyonlar görülebilir. Yanlış pozitif reaksiyon karışımdan 2 dakika sonra meydana gelebilecek reaksiyondur.

Saklama koşulları:

Antijen +2 °C / + 8 °C de karanlıkta ve dondurulmadan saklanır.

Ambalaj şekli :

10 ml lik özel damlalıklı şişelerde ambalajlanmıştır.

Penorf Aşısı (Ektima)

SERİ NO: 27

ÜRETİM TARİHİ: 25.11.2008

SON KULLANIM TARİHİ : 25.11.2009

" SADECE VETERİNER KULLANIMINI İÇİNDİR"

Tanımı : Kuzu ve oğlakları ektima hastalığına karşı korunması amacıyla hazırlanan liyofilize, canlı attenüe bir aşıdır.

Kompozisyonu :

Beher doz aşı içeriği en az ;

Ektima virusu 102.6 DKID50 /damla

Lactalbumin hydroysate 0,000375 mg

Sucrose 0,00075 mg

Endikasyonu: Kuzu ve oğlakları Ektima hastalığına karşı korumak amacı ile uygulanır.

Kontrendikasyonları : Aşılamadan 3-4 gun sonra aşı yerinde vezikül püstül ve daha sonra kabuklaşma meydana gelir. %1 oranında genel ferdi aşı reaksiyonları görülebilir.

Uygulama ve Dozaj :

Aşı hastalık çıkan yerlerde doğumdan hemen sonra, koruyucu amaçla ise doğumların tamamlanmasından sonra her yaştaki kuzu ye oğlaklara toplu alarak Regio inguinaleye (arka bacağın iç kısmi) 0.5-1 cm. uzunluğunda 3-4 çizgi halinde çaprazlama olarak iğne ile derinin ilk tabakasını geçecek kadar derin, fakat kanama yapmayacak şekilde skarifikasyon yapılır. Aşı buraya aşı damlalığından 2-3 damla damlatılıp bir kaç saniye bekletilerek uygulanır.

Uygulamada dikkat edilecek hususlar : Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına kesinlikle uyulmalı,kullanılan iğne ve enjektörler kimyasal maddelerle temizlenmemelidir.

Uyarılar :

Koruyucu aşılama, hastalık çıkan bölgelerde yapılması önerilir.

Yan etkiler :

Aşılamadan 3-4 gun sonra aşı yerinde vezikül püstül ve daha sonra kabuklaşma meydana gelir. %1 oranında genel ferdi aşı reaksiyonları görülebilir.

Saklama Koşulları :

Aşı +4oC/+8oC derecelerde buzdolabında saklanır.

Ambalaj Sekli :

Aşı 100 dozluk liyofilize şişelerde, 20 ml özel sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır.

İmha Şartları :

Bozuk ve kullanılan şişeler yakma fırınlarında imha edilmelidir

Mycoplasma Synoviae Pleyt Test Antijeni

-SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR-

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANIM TARİHİ :

Kompozisyonu:

Aglutinasyon yeteneği standart serumla standardize edilmiş 1 ml.sinde 107 Mycoplasma synoviae WVU 1853 suş'u bulunan ölü ve boyalı bir süspansiyondur.

Endikasyonları:

Kanatlıların İnfeksiyöz Synovitis hastalığının serolojik teşhis ve portörlerin ayrımı amacı ile tarama testi olarak kullanılır.

Testin uygulanışı:

Çabuk Serum Lam Aglutinasyon Testi

Test yalnızca kan serumu ile yapılır.

Gerekli malzeme:

1-Antijen şişesi ile beraber 0,05 ml damlalık ,

2-Cam , beyaz fayans veya plastik pleyt ,

3-Cam , plastik veya kürdan karıştırıcı.

İşlem:

1-Temiz , tozsuz pleyt üzerine 1 damla antijen damlatılır (0,03-0,05 ml ) .

2-Aynı miktarda kan serumu da damlatılarak , karıştırıcı ile 1.5-2 cm çapında olacak şekilde yayılır.

3-Pleyte sağ – sol , yukarı-aşağı rotasyon hareketleri yapılır.

4-Reaksiyon 2 dakika içinde okunur.

Reaksiyonun değerlendirilmesi:

( + ) Pozitif reaksiyon : Aglutinasyon göz ile görülebilecek şekilde belirgin pembe renkte partikül veya granül şeklindedir. Partikül veya granüllerin boyutları serumda bulunan antikorların titresiyle ilgilidir.

( - ) Negatif reaksiyon: Karışım homojen olup partikül veya granül şekillenmez.

İmha şartları: Kullanılmayan ürün ve kullanılmış materyal kaynatılarak veya yakılarak imha edilir.

Uyarılar:

Yanlış pozitif , yanlış negatif reaksiyonlar meydana gelebilir.

Saklama koşulları:

+2 °C / + 8 °C de karanlıkta ve dondurulmadan saklanır.

Ambalaj şekli :

10 ml lik özel damlalıklı şişelerde ambalajlanmıştır.

Capripen (Bulaşıcı Keçi Ciğeri Ağrısı Aşısı)

-SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR-

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANIM TARİHİ :

Kompozisyonu:

M.mycoides capri (BQT) ile hazırlanan liyofilize, canlı attenüe bir aşıdır.

Endikasyonu:

Sağlıklı keçilere M.mycoides capri'den ileri gelen bulaşıcı keçiciğer ağrısı hastalığına karşı korumak amacıyla uygulanır.

Uygulama ve dozaj:

1-Aşı 6 aylıktan büyük keçilere 0.2 ml.kulağın dış yüzünde bağdokudan fakir kulak ucunda 2-3 cm. uzaklıktaki bölgeye deri altı uygulanır.

2-Aşı gebeliğin 4. ayı sonuna kadar yapılabilir.

3-25 dozluk bir şişe aşı 5 ml. steril özel sulandırma sıvısı ile karıştırılarak kullanılır.

Uyarılar:

1-Aşılama esnasında aşı güneş ışınlarından korunmalıdır.

2-Sulandırılmış aşı en geç 2 saat içinde kullanılmalıdır.

3-Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

Yan etkiler:

Vücut ısında hafif artış ve enjeksiyon yerinde mercimek büyüklüğünde şişlik görülebilir.

Saklama koşulları:

+2°C/+8°C'de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj şekli:

Aşı 25 dozluk şişelerde 5 ml. özel sulandırma sıvısı ile ambalajlanmıştır.

Agalaksipen (Canlı Agalaktia Aşısı)

-SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR-

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANIM TARİHİ :

Kompozisyonu:

M.agalactiae (99M – AIK 40) ile hazırlanan liyofilize, canlı attenüe bir aşıdır.

Endikasyonu:

Sağlıklı koyun ve keçilere Bulaşıcı Agalaksi (Süt Kesen) Hastalığına karşı korumak amacıyla uygulanır.

Uygulama ve dozaj:

1-Aşı koyun ve keçilere koltuk arkası yünlü bölgeye 1 ml. deri altı uygulanır.

2-Aşı gebeliğin son iki laktasyonun ilk iki ayı içinde uygulanmaz.

3-Aşı steril özel sulandırma sıvısı ile karıştırılarak kullanılır.

Uyarılar:

1-Aşılama esnasında aşı güneş ışınlarından korunmalıdır.

2-Sulandırılmış aşı en geç 2 saat içinde kullanılmalıdır.

3-Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

Yan etkiler:

Laktasyondaki hayvanlarda süt veriminde kısa süreli azalma meydana getirebilir.

Saklama koşulları:

+2°C/+8°C'de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj şekli:

Aşı 50 dozluk şişelerde 50 ml. özel sulandırma sıvısı ile ambalajlanmıştır.

İmha koşulları: Aşı şişeleri kaynatıldıktan sonra imha edilir.

Penpox m Aşısı Sulandırma Sıvısı

SERİ NO: 

ÜRETİM TARİHİ: 

SON KULLANIM TARİHİ : 

Tanımı: Penpox - M aşısı ; liyofilize,canlı attenüe bir aşıdır.

Kompozisyonu : Beher doz aşı içeriği en az ;

Koyun çiçek aşı virusu 102.5 DKID50 /doz

Lactalbumin hydrolysate 0.000125 mg/doz

Sucrose 0.00025 mg/doz

Endikasyonu :

Aşı, koyun ve kuzuları koyun çiçek hastalığına; keçi ve oğlakları keçi çiçek hastalığına karşı korumak amacı ile uygulanır.

Kontraendikasyonu : Yok

Uygulama ve Dozaj :

1-Aşı koruyucu olarak sağlam sürülerde 6-12 haftalık kuzu ve oğlaklara 0,5ml., 12 haftalıktan büyüklere 1 ml.verilir. 6 haftalıktan küçüklere uygulanmaz.

2-Aşı uygulama yeri;Koyun ve kuzularda koltuk altı yünsüz bölge, keçi ve oğlaklarda kuyruk altıdır.Aşı,deri altı yolu ile uygulanır.

3-Koruyucu aşılama, hastalık çıkan bölgelerde hastalığı takiben iki yılda yıl da 1 kez olmak üzere uygu1anır.Koruyucu amaçla yapılan aşılamaların sonbahar mevsiminin başlarında yapılması önerilir.

4-Koyun ve keçilere gebeliğin son 6 haftasında ve doğumdan sonraki ilk ayda hastalık çıkmayan yerlerde koruyucu aşılama yapılmamalıdır.

5-Aşı kullanılacağı zaman steril bir enjektörle sulandırma sıvısından 3 ml.alınıp kuru aşı şişesine aktarılır,köpürtmeden çalkalanır ve tekrar enjektörle çekilerek sulandırma sıvısına ilave edilir.Bu işlem 2-3 kez tekrarlanmalıdır.

6-Sulandırılan aşı 6 saat içinde kullanılmalı,güneş ışığı ve ısıdan korunmalıdır.Sulandırma işleminden önce sulandırma sıvıları da kontrol edilmeli,ortam şartlarında aşırı ısınmış şişeler soğutulduktan sonra kullanılmalıdır.

7-Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına kesinlikle uyulmalı,kullanılan iğne ve enjektörler kimyasal maddelerle temizlenmemelidir.

İstenmeyen etkiler : Aşılamadan sonra hafif ateş yükselmesi,enjeksiyon yerinde sert veya yumuşak şişlikler (0,2-5 cm. çapında) ve kuru nekrotik kabukların oluşumu normal sayılır. % 0,4'e kadar 1oka1 ve genel ferdi aşı reaksiyonları görülebilir. Bağışıklık 21 günde tam olarak oluşur ve bağışıklık süresi 8 aydır.

Yasal arınma süresi : 28 gündür.

Saklama Koşulları :

Aşı +2oC/+8oC da buzdolabında saklanır.

Ambalaj Sekli:

Aşı 50 ve 100 dozluk liyofilize formda, 50 ml ve 100 ml. lik özel sulandırma sıvıları ile birlikte ambalajlanmıştır.

İmha şartları : Kullanılmayan ve kullanma süresi sona eren aşılar su içinde kaynatılarak yada yakma fırınlarında imha edilmelidir.

" SADECA VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR "

Üretici firma : Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü , Ankara caddesi Pendik / İSTANBUL

PENPOX- M AŞISI SULANDIRMA SIVISI

Kullanım amacı : Liyofilize PENPOX – M aşısının sulandırılması amacıyla kullanılır.

İçeriği : Phosphate Buffer solusyonu (PBS)

Uygulama : 2-3 ml sulandırma sıvısı steril enjektörle çekilir ve liyofilize PENPOX – M aşı şişesine aktarılır. Liyofilize pelet tam olarak eritilerek tekrar sulandırma sıvısı şişesine aktarılır ve köpürtmeden çalkalanır. Bu işlem 2-3 kez tekrarlanır.

Koyun – keçi ; 1 ml

Kuzu- oğlak ; 0.5 ml

Prospektüsü okuyunuz.

Saklama : +4 / +8 oC dereceler arasında dondurmadan muhafaza ediniz.

İmha şartları : Kullanılmayan ve kullanma süresi sona eren aşılar su içinde kaynatılarak yada yakma fırınlarında imha edilmelidir.

Brucella Abortus A + M Antiserumu

SERİ NO: 2008/1

ÜRETİM TARİHİ: 15.02.2008

SON KULLANIM TARİHİ : 2020

Tanımı : B. abortus'a karşı sığır antiserumudur. Serum Aglütinasyon Testi (SAT) ile 1000 internasyonel ünite (İÜ), Komplement Fiksasyon Testi ile 1280 internasyonel komplement fiksasyon ünite (ICFÜ) içermektedir. Tüm serolojik testlerde ve identifikasyon için lam aglütinasyon testinde kullanılır.

Ambalaj :Butil tıpalı cam şişelerde liyofilize edilmiş 1 ml. serum.

Son Kullanım Tarihi :2020

Saklama Koşulları :2-8 °C

Sulandırma: Liyofilize pelet 1 ml. distile su ile sulandırılır. Şişe içeriğinin tümünün sulandırılmasına dikkat edilmelidir. Serum sulandırıldıktan sonra 2-4 °C' de muhafaza edilecek ise raf ömrü 7 gündür ve 1 yıl içinde kullanılacaksa -10 °C ve altında küçük parçalara bölünerek muhafaza edilmelidir.

GÜVENLİK UYARISI

Sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

Brucella Monospesifik M Antiserum

SERİ NO: 2007/1

ÜRETİM TARİHİ: 23.05.2007

SON KULLANIM TARİHİ : 2020

Tanımı : Lipopolisakkarit tabakasındaki M yüzey antijenlerini saptamak için B. melitensis 16 M suşundan hazırlanarak absorbe edilmiş tavşan serumudur. Brucella spp. biyotip ayrımında kullanılır.

Ambalaj :Butil tıpalı cam şişelerde liyofilize edilmiş 1 ml. serum.

Son Kullanım Tarihi :2020

Saklama Koşulları :2-8 °C

Sulandırma: Liyofilize pelet 1 ml. distile su ile sulandırılır. Şişe içeriğinin tümünün sulandırılmasına dikkat edilmelidir. Sulandırılmış antiserumun raf ömrü 2-8 °C' de yaklaşık 1 aydır.

GÜVENLİK UYARISI

Sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

Brucella Monospesifik A Antiserum

SERİ NO: 2007/1

ÜRETİM TARİHİ: 23.05.2007

SON KULLANIM TARİHİ : 2020

Tanımı : Lipopolisakkarit tabakasındaki A yüzey antijenlerini saptamak için B. abortus 544 suşundan hazırlanarak absorbe edilmiş tavşan serumudur. Brucella spp. biyotip ayrımında kullanılır.

Ambalaj :Butil tıpalı cam şişelerde liyofilize edilmiş 1 ml. serum.

Son Kullanım Tarihi :2020

Saklama Koşulları :2-8 °C

Sulandırma: Liyofilize pelet 1 ml. distile su ile sulandırılır. Şişe içeriğinin tümünün sulandırılmasına dikkat edilmelidir. Sulandırılmış antiserumun raf ömrü 2-8 °C' de yaklaşık 1 aydır.

GÜVENLİK UYARISI

Sadece in vitro teşhis amacıyla kullanılır.

Brucella Süt Ring Test Antijeni

SERİ NO: 2008/1

ÜRETİM TARİHİ: 03.03.2008

SON KULLANIM TARİHİ : 03.03.2009

Tanımı:

Süt Ring Test Antijeni: Brusella abortus S99 suşu ile hazırlanmış, OIE Internasyonel Standart Serum (OIEISS) ile standardize edilmiş ve smooth Brusella enfeksiyonlarının (B.abortus, B.melitensis ve B.suis) teşhisinde kullanılan, tetrazolyum klorid ile boyanmış ölü bakteri içeren bir süspansiyondur.

Kullanım Alanı:

Bu antijen sürü ve bireysel testlerde Ig A, IgG ve IgM'leri saptamak amacı ile kullanılır.

Testin Uygulanışı:

Sığır sütlerinde;

1) Numune alınacak süt iyice karıştırılarak homojenize edilir.

2) 1 ml süt alınarak ince bir test tüpüne (11X100 mm) konur, üzerine bir damla (0,03ml.) Ring Test Antijeni damlatılır.

3) İşaret parmağı ile test tüpünün ağzı kapatılarak köpürtmenden birkaç defa alt-üst edilir

4) 1 dakika bekletilir. Antijenin karışıp karışmadığı kontrol edilir.

5) 37°C'lik etüvde 1 saat bekletilir. Sonuç değerlendirilir.

Koyun ve keçi sütlerinde;

1) Sığır sütlerindeki ilk dört madde aynen uygulanır.

2) 37°C'lik etüvde 3 saat bekletilir. Sonuç değerlendirilir.

Testin Okunması:

Sığır sütlerinde;

Üstteki krema halkasının rengi sütün renginden daha koyu ise reaksiyon pozitiftir.

Üstteki Krema Sütün

Halkasının Rengi Rengi Değerlendirme

Koyu kırmızı Beyaz +++

Koyu kırmızı Açık kırmızı ++

Koyu kırmızı Koyu kırmızı +

Açık kırmızı Koyu kırmızı ±

Beyaz Koyu kırmızı -

Koyun ve keçi sütlerinde;

Pozitif reaksiyonda antijen dibe çöker, çökmüş olan antijen ender olarak yağ partikülleri ile bir halka şeklinde yüzeye çıkabilir. Negatif reaksiyonlarda antijen dibe çökmez, süt ile homojen bir karışım meydana getirir.

Testi Etkileyen Faktörler:

1) Fazla veya az yağlı sütler testin okunmasını zorlaştırırlar.

2) +4°C'de en fazla 2 hafta saklanan sütlerle de test uygulanabilir.

3) Yalancı pozitif reaksiyonların engellenmesi için süt, alındıktan sonra 48-72 saat buzdolabında bekletilmeli, bu süre dolmadan işlenmemelidir.

4) Mastitisli, kolostrumlu, kuru dönemdeki inek sütleri ile bozuk, kaynamış ve pastörize sütler teste tabi tutulmazlar.

Saklama Koşulları:

Antijen +2°C/+8°C'de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj şekli:

10 ml'lik damlalıklı şişelerde ambalajlanmıştır.

Önemli not:

Kullanılmadan önce antijen iyice çalkalanmalıdır.

Brucella Rose Bengal Pleyt Test Antijeni

SERİ NO: 2008/2

ÜRETİM TARİHİ: 03.11.2008

SON KULLANIM TARİHİ : 03.11.2009

Kompozisyonu:

Rose Bengal Pleyt Test Antijeni, aglütinasyon yeteneği standart antibrusella abortus serumla standardize edilmiş, B.abortus S99 suşu ile hazırlanmış Rose-Bengal ile boyanmış ölü bir süspansiyonudur.

Endikasyonları:

Smooth Brusella türleri (B.abortus, B.melitensis ve B.suis) için spesifik olan IgG'leri saptamak amacı ile kullanılır.

Kontraendikasyonları:

Aşı suşları, çapraz reaksiyon veren bakterilerin neden olduğu antikorlar ve nonspesifik reaksiyonlardan dolayı yalancı pozitif reaksiyonlar meydana gelebilir.

Uygulama:

Gerekli Malzemeler:

1­. Porselen, cam veya plastik pleyt.

2­. 100 damlası 3 ml.'ye ayarlanmış pastör pipeti.

3­. Her damlası 0,03 ml.'ye ayarlanmış antijen damlalığı.

4­. Karıştırmak için kürdan.

İşlem:

1­. Serumlar ve antijen oda sıcaklığında 10-15 dakika bekletilir.

2­. 1 damla (0,03 ml) antijen pleytteki çukura damlatılır.

3­. 1 damla (0,03 ml) serum, antijenin uzağına olmak üzere aynı çukura damlatılır.

4­. Antijen ve serum bir kürdanla karıştırılır.

5­. Pleyt, rotasyon hareketi ile ileri geri hareket ettirilir.

6­. Reaksiyon dört dakika içinde değerlendirilir.

Reaksiyonun Değerlendirilmesi:

(++) Pozitif; karakteristik iri taneli aglütinasyon,

(+) Pozitif; hafif ince taneli aglütinasyon,

(-) Negatif; karışımda değişiklik olmaz.

Uyarılar:

Antijen kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Brusella enfeksiyonunu saptamak için kullanılan bu antijenle yapılan işlem bir tarama testidir. RBPT ile pozitif reaksiyon veren testler SAT, Rivanol ve Komplement Fiksasyon Testleri ile kontrol edilmelidir.

Saklama koşulları:

Antijen +2°C/+8°C'de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj şekli:

10 ml.'lik damlalıklı şişelerde ambalajlanmıştır.

İmha şartları:

İmha edilecek veya kullanılan antijen şişeleri herhangi bir bulaşmayı önlemek amacıyla otoklavlanmalı, en az 5 dakika su içinde kaynatılmalı veya üreticiye geri gönderilmelidir.

Brucella Tüp Aglutinasyon Test Antijeni

SERİ NO: 2008/1

ÜRETİM TARİHİ: 05.05.2008

SON KULLANIM TARİHİ : 05.05.2009

BRUSELLA TÜP AGLÜTİNASYON TEST ANTiJENi

Kompozisyonu: Brusella Tüp Aglütinasyon Test Antijeni, B.abortus S99 suşu ile hazırlanmış, standart Anti-Brusella abortus Serum ile standardize edilmiş, smooth Brusella enfeksiyonlarının (B.abortus, B.melitensis ve B.suis) teşhisinde kullanılan ölü bir antijendir.

Endikasyonları: Kan serumunda bulunan IgM ve IgG'leri saptamak amacı ile kullanılır.

Kontraendikasyonları:

Aşı suşları, çapraz reaksiyon veren bakterilerin neden olduğu antikorlar ve nonspesifik reaksiyonlardan dolayı yalancı pozitif reaksiyonlar meydana gelebilir.

Uygulama:

1­. Serum dilüsyonu için 5 adet temiz tüp (13-14 mm. x 100 mm.) alınarak % 0,5 fenollü fizyolojik tuzlu sudan (FTS) birinci tüpe 0,8 ml., ikinci ve diğer tüplere 0,5'er ml konur.

2­. Birinci tüpe muayene edilecek olan serumdan 0,2 ml. ilave edilir, iyice karıştırıldıktan sonra 0,5 ml. alınır, ikinci tüpe konur. Bu sulandırma işlemi son tüpe kadar devam eder. Son tüpten 0,5 ml alınır ve atılır.

3­. Bu şekilde serum dilüsyonları 1/5, 1/10, 1/20, 1/40 ve 1/80 olur.

4­. Her tüpe 0,5 ml. Standart Brusella Aglütinasyon Antijeni ilavesi ile serum antijen karışım oranları 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 ve 1/160 olur.

5­. Tüpler 37°C'de 17-24 saat inkubasyona bırakılarak neticeler okunur.

6­. Reaksiyonların okunmasında göz aldanmalarını önlemek ve hataya düşmemek için her muayenede bir kontrolle çalışmak gereklidir.

Kontrolün Hazırlanması:

1.­ Önce Standart Brusella Aglütinasyon Antijeni bir tüp içerisinde % 0,5 fenollü fizyolojik tuzlu su ile yarı yarıya karıştırılır. (2 ml. Antijen + 2 ml. % 0,5 fenollü FTS)

2­. 5 adet temiz aglütinasyon tüpü alınır.

Tüp % 0,5 %50 sulandırılmış Aglütinasyon

Sıra No. Fenollü FTS Antijen Oranı

1. 1,00 ml. 0 ml. % 100(++++)

2. 0,75 ml. 0,25 ml. % 75(+++)

3. 0,50 ml. 0,50 ml. % 50(++)

4. 0,25 ml. 0,75 ml. % 25(+)

5. 0 ml. 1,00 ml. % 0(-)

Bu tüpler de serumlarla beraber 37°C'de 17-24 saat inkubasyona bırakılır.

3­. Muayeneler kontrol tüplerinin göstereceği bulanıklık derecelerine göre değerlendirilir.

BRUSELLA

Netice:

Aşısız Menfi Şüpheli Pozitif

Sığır <1/20(+) 1/20(++)1/40(+) >1/40(++)

Koyun-Keçi <1/10(+) 1/10(++)1/20(+) >1/20(++)

BRUSELLA

Netice:

Aşılı Menfi Şüpheli Pozitif

Sığır <1/40(+) 1/40(++)1/80(+) >1/80(++)

Koyun-Keçi <1/20(+) 1/20(++)1/40(+) >1/40(++)

Uyarılar:

Antijen kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Saklama koşulları:

Antijen +2°C/+8°C'de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj şekli: 200 ml.'lik şişelerde ambalajlanmıştır.

-İmha edilecek veya kullanılan antijen şişeleri herhangi bir bulaşmayı önlemek amacıyla otoklavlanmalı, en az 5 dakika su içinde kaynatılmalı veya üreticiye geri gönderilmelidir.

İkteropen Aşısı

-SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR-

Kompozisyonu:

Clostridium haemolyticum ile anakültür şeklinde hazırlanan bir aşıdır.

Endikasyonu:

Sığır, koyun ve keçilerin basiller hemoglobinüri hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Uygulama ve dozaj:

1- Sığırlarda omuz gerisine, koyun ve keçilerde koltuk altı yünsüz bölgeye deri altı uygulanır.Doz sığırlar için 10 ml.,koyun ve keçiler için 5ml.dir. İlk kez aşılanan hayvanlar 10 gün sonra ikinci bir doz ile aşılanmalıdır.(Sığırlar 10 ml, koyun ve keçiler 5 ml.)

Aşılı hayvanlara her yıl tek dozluk aşı uygulanır.

2- Aşılamaya başlarken aşı şişesi önce kuvvetli bir şekilde çalkalanmalı ve daha sonra köpürtmeden dairesel çalkalama işlemine aşılama bitene kadar aralıklarla devam edilmelidir.

3- Açılan her aşı şişesi hemen kullanılmalıdır.

4- Aşı uygulamalarında asepsi antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

Uyarılar:Bu ürün yalnız Veteriner Hekim veya Veteriner Hekim gözetimindeki Sağlık Teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Saklama koşulları:

Aşı +2°/+8 °C' de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj şekli:

Aşı 100 ml' lik renkli şişelerde (10 sığır dozu) ambalajlanmıştır.

Botupen Aşısı

SERİ NO: 2015/01

SON KULLANIM TARİHİ : Mart 2017

-SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR-

Kompozisyonu:

Clostridium botulinum tip C ve tip D ile anakültür şeklinde hazırlanan alun de potas'lı bivalan bir aşıdır.

Endikasyonu::

Sığır, koyun ve keçilerin botulismus hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır

Uygulama ve dozaj::

1-Sığırlarda omuz gerisine, koyun ve keçilerde koltuk altı yünsüz bölgeye deri altı uygulanır.Doz sığırlar için 10 ml.,koyun ve keçiler için 5 ml.dir. İlk kez aşılanan hayvanlar 14 gün sonra ikinci bir doz ile aşılanmalıdır.(Sığırlar 10 ml, koyun ve keçiler 5 ml.)

Aşılı hayvanlara her yıl tek dozluk aşı uygulanır.

2-Aşılamaya başlarken aşı şişesi önce kuvvetli bir şekilde çalkalanmalı ve daha sonra köpürtmeden dairesel çalkalama işlemine aşılama bitene kadar aralıklarla devam edilmelidir.

3-Açılan her aşı şişesi hemen kullanılmalıdır.

4-Aşı uygulamalarında asepsi antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

Uyarılar:

Bu ürün yalnız Veteriner Hekim veya Veteriner Hekim gözetimindeki Sağlık Teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Yan etkiler:

Aşı uygulama yerinde görülen ve sonradan kaybolan nodüller normal aşı reaksiyonudur. Duyarlı hayvanlarda ender de olsa görülebilecek anafilaktik şok için antihistaminik ilaçlar kullanılmalıdır.

Saklama koşulları:

Aşı +2°/+8 °C' de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj şekli:

Aşı 100 ml'lik renkli şişelerde (10 sığır dozu) ambalajlanmıştır.

Nekropen Aşısı

-SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR-

Kompozisyonu:

Clostridium oedematiens tip A ile anakültür şeklinde hazırlanan alun de potas'lı bir aşıdır.

Endikasyonu:

Koyun ,keçi ,kuzu ve oğlakların infeksiyöz nekrotik hepatitis hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Uygulama ve dozaj:

1- Aşının dozu; koyun ve keçiler için 2 ml, kuzu ve oğlaklar için 1 ml' dir. İlk kez aşılanan hayvanlar 21 gün sonra ikinci bir doz ile aşılanmalıdır.(Koyun ve keçiler 2 ml, kuzu ve oğlaklar 1 ml) Aşılı hayvanlara her yıl 2 ml.' lik tek doz aşı yapılır.

2-Aşılamaya başlarken aşı şişesi önce kuvvetli bir şekilde çalkalanmalı ve daha sonra köpürtmeden dairesel çalkalama işlemine aşılama bitene kadar aralıklarla devam edilmelidir.

3-Açılan her aşı şişesi hemen kullanılmalıdır.

4-Aşı uygulamalarında asepsi antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

Uyarılar:

Bu ürün yalnızca Veteriner Hekim veya Veteriner Hekim gözetimindeki sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Yan etkiler:

Aşı uygulama yerinde görülen ve sonradan kaybolan nodüller normal aşı reaksiyonudur. Duyarlı hayvanlarda ender de olsa görülebilecek anafilaktik şok için antihistaminik ilaçlar kullanılmalıdır.

Saklanma koşulları:

Aşı +2°/+8°C' de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj şekli:

Aşı 100 ve 200 ml 'lik renkli şişelerde (50 ve100 koyun dozu) ambalajlanmıştır

Enteropen Aşısı

-SADECE VETERİNER KULLANIMI İÇİNDİR-

Kompozisyonu:

Clostridium perfringens tip C ve tip D ile anakültür şeklinde hazırlanan alun de potas'lı bivalan bir aşıdır.

Endikasyonu:

Koyun, keçi, kuzu ve oğlakların enterotoksemi hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır

Uygulama ve dozaj:

1-Aşının dozu; Koltuk altı yünsüz bölgeye derialtı yolla koyun ve keçiler için 2 ml, kuzu ve oğlaklar için 1 ml' dir. İlk kez aşılanan hayvanlar 21 gün sonra 1 ml' lik ikinci bir doz ile aşılanmalıdır. 6 ay sonra 2 ml' lik tek doz aşı yapılır.

2-Aşılamaya başlarken aşı şişesi önce kuvvetli bir şekilde çalkalanmalı ve daha sonra köpürtmeden dairesel çalkalama işlemine aşılama bitene kadar aralıklarla devam edilmelidir.

3-Açılan her aşı şişesi hemen kullanılmalıdır.

4-Aşı uygulamalarında asepsi antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

Uyarılar:

Bu ürün yalnızca Veteriner Hekim veya Veteriner Hekim gözetimindeki Sağlık Teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Yan etkiler:

Aşı uygulama yerinde görülen ve sonradan kaybolan nodüller normal aşı reaksiyonudur. Duyarlı hayvanlarda ender de olsa görülebilecek anafilaktik şok için antihistaminik ilaçlar kullanılmalıdır.

Saklama koşulları:

Aşı +2°/+8°C' de karanlıkta ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Ambalaj şekli:

Aşı 100 ve 200 ml' lik renkli şişelerde (50 ve100 koyun dozu) ambalajlanmıştır.​

Clostridial Konjugatlar

​Güncelleniyor...

Clostridial Toksinler

​Güncelleniyor...

Clostridial Antitoksinler

​Güncelleniyor...

''