Biten Araştırmalar

​Türkiye'de yeni doğan ishalli buzağılarda rota virus izolasyonu 
Veli GÜLYAZ, Mustafa HASÖKSÜZ,AYKUT ÖZKUL ...

Koyun Keçi vebası (PPR peste des petit ruminants) virus izalasyonu, patojenitesi ve verro hücre kültüründe attenüasyonu çalışmaları 
Veli GÜLYAZ, Nesrin ÇELEN, Aykut ÖZKUL ...

Binary ethyleneimine (BEI) kullanarak inaktif koyun çiçek aşısı hazırlanması ve koyunlarda bağışıklık çalışmaları 
Veli GÜLYAZ, Selma ÖZDEMİR ...

Denizli koyun çiçek ve keçi çiçek virus izolatlarının vero hücre kültürne adaptasyonu ve patojenite çalışmaları 
Veli GÜLYAZ ...

Erzurum ve Erzincan illerinde kanatlı hayvan mezbahalarının Salmonella yönünden taranması 
GÜLYAZ V, ve TAŞTAN R, ...

Koyun-keçi çiçek aşısı uygulanan koyunlardan doğan kuzularda bağışıklığın incelenmesi 
GÜLYAZ V. ...

Bir Koyun işletmesinde Chlamydia psittaci ve Salmonella abortus ovis den ileri gelen yavru atmalar. 
TÜRÜTOĞLU H., İYİSAN S., ÖZTÜRK M., GÜLYAZ V., ...

Koyunlarda coenurus cerebralis’ e karşı rekombinant aşı geliştirilmesi 
Gülay VURAL ...

Brucella canis antijeninin geliştirilmesi. 
Sevil ERDENLİĞ ...

The Prevalance Of Crımean Congo Haemorrhagıc Fever Vırus In Tıcks Collected from Domestıc and Wıld Lıfe Anımals In Turkey 
Vatansever, Z. Gargılı, A, Mıdıllı, K. Ergın, S., Alp,H.G. ...

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vektörü: Hyalomma m. marginatum 
Zati Vatansever, K. Midilli, A. Deniz, S. Ergin, H. Alp, A. Gargılı ...

Ticks in Turkey with special interest of CCHF, shortterm results of ongoing studies in Thrace Region. 
Alp H.G., Gargılı A., Vatansever Z ...

Studies of Bovine Babesiosis in Turkey. 
Taraneh ONCEL, Hatice ALP, Metin GUNAY ...

Immunization of cattle against Theileria annulata using different numbers of attenuated vaccine cells, 
Onar, E., Alp, H. G, ...

Theileria annulata aşısının 106 Hücre ile immunite verebilme kabiliyeti ile ilgili deneysel çalışma 
Adalar, S., Onar, E., Günay, M., Alp, H. G ...

The Pendik Theileria annulata Cell Culture Vaccine: Protection Afforded by Inoculation of 106 Attenuated Cells. 
Adalar, S., Onar, E., Günay, M., Alp, H.G ...

Bakırköy koyun -keçi çiçek aşısının raf ömrünün saptanması. 
Veli GÜLYAZ ...

Bakırköy koyun çiçek aşı suşunun vero hücre kültürüne adaptasyonu ve üreme özelliklerinin incelenmesi. 
Veli GÜLYAZ ...

Pathogenicity of a local peste des petits ruminants virus isolate in sheep in Turkey. 
GÜLYAZ V., and ÖZKUL A. ...

Mastitisli inek sütlerinden Stapylococcus türlerinin izolasyonu ve identifikasyonu 
Muzaffer ÖZDEMİR ...

Clostridial aşıların kombine hazırlanması 
Ahmet Turan BAŞ ve Rüçhan ALP ...

Bulaşıcı keçi ciğer ağrısı salgılarından izole edilen Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae’nin mikrobiyolojik ve serolojik yöntemlerle incelenmesi 
Ümit ÖZDEMİR ve M.Ali TÜRKYILMAZ ...

Çiğ sütte Benzimidazol grubu antelmentik ilaç kalıntılarının yüksek performanslı sıvı kromatografi(HPLC) ile analizi 
Alper SEZGİN, H.Hüseyin ÜNAL,Erol KABİL İlyas TÜMER,Birsel SARAÇ ve Bülent OKUTAN ...

Türkiye’de Koyunlarda Cytochrom C Oxidase Subunit 1 Gen Analizi İle Echinococcus Granulosus Genotipinin Belirlenmesi 
Özlem BAĞCI ...

Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae’nin neden olduğu bulaşıcı keçi ciğer ağrısı hastalığına (contagious caprine pleuropneumonia) karşı inaktif aşı geliştirilmesi 
Ümit ÖZDEMİR ...

Brucella canis’in serolojik tanısında kullanılan çabuk lam aglütinasyon test (lat) antijeninin fermentörde farklı besiyerlerinde karşılaştırmalı olarak üretimi.(Tubitak) 
Sevil Erdenliğ Cener, E. Ayhan Baklan, H. Yavuz Aksoy, Muhammet Aksın ...

Capacity Building for the control of avian influenza trough tecnology transfer and training 
Selma İYİSAN ...

PPR'ın moleküler teknikler kullanılarak teşhisi 
Aysel BACA ...

Development of a recombinant vaccine for Coenurus cerebralis in sheep (TUBİTAK Projesi). 
Doç.Dr.Gülay VURAL ...

Variabilituy in the Echinococcus granulosus Cytochrom c oxidase 1 mitochondrial gene sequence from livestock in Turkey and a re appraisal of the G1-3 genotype cluster. Veterinary Parasitology
Vural G., Unsal Baca A., Gauci CG., Bagci O., Gıcık Y., Lightowlers ML ...

Vaccination with recombinant oncosphere antigens reduces the susceptibility of sheep to infection with Taenia multiceps. İnt. J. for. Parasitol. 
Gauci CH., Vural G., Öncel T., Varcasia A., Damian V., Kyngdon C.T., Craig Ph.S., anderson G. A., Lightpwlers ...

Echinococcus granulosus: Variability of the host protective EG95 vaccine antigen in G6 and G7 genotype variants. ExperimentaLParasitology 
Chow C., Gauci CG., Vural G., Jenkins D., Heath DD., Rosenzvit MC., Harandi MF., Lightowlers ML. ...

Prevalence of antibodies to Neospora caninum in cows in Gebze, Turkey, Indian Vet J 
Aktaş F, Vural G, Sezen Y . ...

Serum protein alterations in dogs naturally infected with Toxoplasma gondii. Parasitol Res. 
Yarım, F.G., Nisbet, C., Oncel T., Cenesiz S., Ciftci G ...

Seroprevalance of Dirofilaria immitis in Stray Dogs in Istanbul and Izmir. Türk. J. Vet. Animal. Science. 
Öncel, T. Vural, G. ...

Determination of seropositivity for Toxoplasma gondii in stray dogs in Istanbul, Turkey. Revue De Medicine Veterinarie. 
Öncel T., Handemir E., Kamburgil K. Yurtalan S ...

Occurence of Toxoplasma gondii antibodies in sheep in Istanbul, Turkey., Veterinarski Arhiv. 
Oncel T., Vural, G. ...

Serological Survey Of Neospora Caninum infection in Dairy cattle Herds in Thrace, Turkey. Indian Veterinary Journal 
Bıyıkoğlu G., Öncel T., Bağci, Ö. ...

Coenurosis Outbreak of Sheep in İstanbul, Turkey. Pendik Vet. Microbyol. Derg. 
Biyikoglu, G., Bagci,Ö., Oncel,T. ...

The prevalence of Helminth Species according to fecal examinations in Sheep slaughtered in abattoir in İstanbul. Pendik Vet. Microbyol. Derg. 
•Oncel ,T., Bagcı, O. ...

Passalurus ambiguus (Rudolphi, 1919) in a wild rabbit. Türk . Parasitol. Derg. 
Biyikoglu, G., Oncel, T ...

Neosporosis Caninum in Dairy cattle in Sakarya, Uludağ. Üniv. Vet. Fak. Derg. Turkey. 
Oncel, T., Biyikoğlu, G. ...

Seroprevalence of Visceral Leishmaniasis in Stray Dogs in Istanbul.. Türk . Parasitol. Derg. 
Handemir, E., Öncel, T., Kamburgil, K. ...

Serological survey of antibodies to toxoplasma gondii in sheep in Yalova, Turkey. Türk Parasitol Derg. 
Oncel, T., Biyikoglu, G .,Babür, C.,Kılıç S. ...

Detection of Babesia (Theileria) equi (Laveran, 1901) in horses in the Kars Province of Turkey. T. Parasitol Derg. 
Oncel T., Vural G., Gıcık Y., Arslan, M.O ...

Escherichia coli K99 pilus antijeni ile immunize edilen tavukların kan serumları ve yumurta sarılarında serolojik çalışmalar 
ATEŞOĞLU A. ...

Marmara Bölgesindeki süt ineklerinde mastitise neden olan aerobik etkenler 
TÜRÜTOĞLU H., ATEŞOĞLU A., SALİHOĞLU H. ve ÖZTÜRK M. ...

Patojen Mycoplasma agalactia suşunun beyaz farelerde attenuasyonu ve aşı suşu olarak kullanılma çalışmaları. 
TÜRKASLAN, J. ERDAĞ, O. NADAS Ü. G., ve ATEŞOĞLU A. ...

Balık hastalıkları teşhis laboratuvarının kuruluşu ve özellikleri 
ATEŞOĞLU A. ...

Atık bir at fetusundan Acinotobacter lowfii izolasyonu 
TÜRÜTOĞLU H., GÜLYAZ V.,ÖZTÜRK M. ve ATEŞOĞLU A. ...

Canlı, dondurulmuş ve işlenmiş su ürünleri ile deniz suyu örneklerinden Vibrio parahaemolyticus izolasyonu 
ATEŞOĞLU A. ...

Yavru alabalık ölümlerinde bakteriyel ve paraziter etkenlerin rolü 
ATEŞOĞLU A. ...

Gökkuşağı alabalıklarında (Onchorhyncus mykıss) önemli kayıplara neden olan Lactococcus garvıeae ve Yersinia ruckeri infeksiyonlarına karşı bivalant aşı hazırlanması (TUBİTAK) 
AYŞE ATEŞOĞLU ...

Serological Studies on Tropical Theileriosis in Some Provinces of İstanbul. 
Alp, H.G. ...

İstanbul Anadolu Yakasında Sahipli Sokak Köpeklerinde Dışkı Bakılarına göre Helmint Türlerinin Yayılışı. 
Vural G., Alp H.G., Öncel T., Bağcı Ö. ...

Yavru Alabalık Ölümlerinde Bakteriyel ve Paraziter Etkenlerin Rolü. 
Ateşoğlu A., Alp H.G., tunç S., Baklan A., Türkyılmaz M.A. ...

Sıvı azot içinde muhafaza edilen Theileria annulata aşısının çözüldükten sonra değişik zamanlarda bir dozu içindeki canlı hücre sayısının tesbiti. 
Günay M., Alp, H.G. ...

Birinci ve Üçüncü Larval Devrelerinde Sağıtmak Suretiyle Sığır Hypodermosis' in Bölgesel Kontrolü. 
Adalar, S., Onar, E., Günay, M., Alp, H.G. ...

İstanbul İli Sığırlarında Babesia bovis' in Yaygınlığının ELISA ile Saptanması. 
Alp, H.G. ...

Levamizollü Enterotoksemi Aşısı Hazırlanması Üzerinde Çalışmalar. 
Nadas, Ü. G., Alp, H.G ...

İstanbul İlinin Çatalca, Kartal ve Şile İlçelerine Bağlı Köylerde Tropikal Theileriosisin Seroinsidensi. 
Alp, H.G. ...

İstanbul İli Sığırlarında Tropikal Theileriosis'in Yaygınlığı ve Yayılma Oranının Belirlenmesi. 
Alp, H.G. ...

Tekirdağ İlinde Theileria annulata ve Babesia Bovis infeksiyonlarının seroprevelansı. 
Alp, H.G., Güveren A. ...

Koyun Mezenter Lenf Yumrularında Linguatula serrata (FROHLİCK, 1789 ) Larvası Olgusu ve Zoonotik Önemi. 
Bıyıkoğlu G., Alp, H.G. ...

Türkiye’de Tropikal Theileriosis Üzerine Araştırmalar. 5. Atenüye Theileria Annulata Şizont Aşısının Düşük Dozlarının Tropikal Theileriosise Karşı Sığırları Korumadaki Etkileri. 
Eren H, Sayın F, Nalbantoğlu S, Karaer Z, Çakmak A, Dinçer Ş, Vatansever Z, Inci A, Yukarı B, Günay M, Onar E, Alp H, ...

Animal Transboundry Diseases: European union and Asian Network of Veterinary Research Cooperation for Quality Livestock Production 
Ahmed J.S., Alp H.G., Aksın M., Seitzer U ...

The Asian and European collaborative Network: the Asian Component of the Integrated Consortium on Ticks and Tick-borne Diseases 
Ahmed J. S., Yin H., Alp H.G., Ghosh S., Khan, M., Q.,Karagenc T., Shayan P., Seitzer U. ...

Current status of ticks in Asia 
Ahmed J. S., H., Alp H.G., Aksın M., Seitzer U. ...

Attenüe Denizli koyun çiçek aşısının koyun ve kuzularda bağışıklık süresi ve raf ömrünün saptanması. (TUBİTAK, 107O058 nolu proje) 
Veli GÜLYAZ, Selma ÖZDEMİR, Züleyha PESTİL APUHAN ...

1. Yenidoğan ishalli buzağılarda bovine rotavirus infeksiyonunun teşhisinde ELISA ve virus izolasyon metotlarının karşılaştırılması. 
Veli GÜLYAZ, Nesrin TURAN, Selma ÖZDEMİR, İrem GÜLAÇTI ...

2. Koyun ve keçi vebası hastalığına karşı (Peste Des Pestits Ruminants = PPR) yeni aşı suşu geliştirilmesi. 
Veli GÜLYAZ, Aysel ÜNSAL-BACA, Selma ÖZDEMİR, Mustafa HASÖKSÜZ, Aykut ÖZKUL, İrem GÜLAÇTI, İ. Safa GÜRCAN ...

1- Marmara bölgesindeki kuluçkahanelerin mantar florasının saptanması. 
Ünsal Baca Aysel. ...

2- Pendik ilçesindeki su istasyonlarından belli aralıklarla alınan suların kimyasal ve bakteriyolojik kontrolü. 
Keskin G, Unsal A, Kurtul C, Özturk M. ...

Kanatlılarda Marek Hastalığı virusunun PCR ile saptanması 
Ünsal Baca Aysel. Akay Ö. ...

4- Construction of a plasmid for the expression of the surface envelope proteins of the Woodchuck Hepatitis B virus and Hepatitis B virus 
Ünsal Baca Aysel ...

Comparative detection of Listeria monocytogenes in raw milk by microbiological method and PCR. Medycyna Weterynaryjna. 
Ünsal Baca Aysel., Dümen Emel ...

7- The Detection of M. Capricolum subsp. Capripenumoniae, the Aetiological Agent of the Contagious Caprine Pleuropneumoniae using Polymerase Chain Reaction and Restriction Enzyme Analysis. 
Unsal Baca A, Bagcıgil A.F., Nicholas A.R.J. ...

8- Sequencing of the Peste des petits ruminants virus (PPRV) genom and the stability of the gene coding F protein 
Bailey D, Güngör E, Unsal Baca A, Özkul A, Barrett T. ...

10- Investigation of the presence of the Peste des petits virus (PPRV) in Marmara Region using RT-PCR and cELISA 
Unsal Baca A, Suat Gürbüz, Ahmet Sait ...

11- Pathogenicity of Avian Influenza viruses isolated from Marmara region. 
Unsal Baca. Unsal Baca Aysel, Akcadag Birsen, Iyisan Selma, Turan Nesrin, Sait Ahmet, Fucular Fevziye, Un Hikmet. ...

Detection of contagious caprine pleuropneumonia in East Turkey. 
B. Çetinkaya R. Kalin, M. Karahan, E. Atil, L. Manso-Silván & F. Thiaucourt. ...

İstanbul ilinde köpeklerde gençlik hastalığı virusunun izolasyonu, genetik karekterizasyonu ve prevalansı 
Dr. İrem GÜLAÇTI, Dr.Veli GÜLYAZ, Dr. Elvin ÇALIŞKAN, Selma ÖZDEMİR İbrahim SÖZDUTMAZ ...

Türkiyede yeni doğan buzağı ishallerinde bovine rotavirusların izolasyonu ve genotiplendirilmesi 
Dr. İrem GÜLAÇTI, Dr.Veli GÜLYAZ, Doç.Dr. Mustafa HASÖKSÜZ, Selma ÖZDEMİR, İbrahim SÖZDUTMAZ ...

Marmara bölgesindeki koyunlarda pestivirus prevalansının saptanması. 
Dr. Nesrin TURAN, Dr.Veli GÜLYAZ, Selma ÖZDEMİR, Dr. İrem GÜLAÇTI, Züleyha PESTİL APUHAN, Dr. Selma İYİSAN, ...

Marmara bölgesinde kuzu fötuslarından pestivirus infeksiyonunun saptanması. 
Selma ÖZDEMİR, Dr. Veli GÜLYAZ, Dr. İrem GÜLAÇTI, Züleyha PESTİL, Dr. Selma İYİSAN, Dr. Nesrin ÇELEN ...

Marmara bölgesinde yeni doğan buzağı ishallerinde Coronavirusların saptanması 
Züleyha PESTİL APUHAN, Dr. Veli GÜLYAZ, Doç.Dr. Mustafa HASÖKSÜZ, Dr. İrem GÜLAÇTI, Dr. Nesrin TURAN, Selma ÖZDEMİR , Suat GÜRBÜZ ...
''