13.6.2014

Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı

1957 yılında kurulan Tavuk Hastalıkları laboratuvarı Liyofilize Newcastle, Tavuk Difteri-Çiçek aşıları ile Pullorum antijenlerininde üretiminin yanında Tavuk Hastalıklarının teşhisi, araştırma çalışmaları ve bölge tavukçularının bilgilendirilmesi konusunda  faaliyet göstermeye başlamıştır. 1976 yılında Tavuk Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı olarak çalışmalarına devam etmiş, 2006 Yılında Enstitü Fen Kurulu kararıyla adı Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı olarak değiştirilmiştir.

​Laboratuvarın Başlıca Sorumlulukları;

a)  Sahadan gelen canlı veya ölü çeşitli kanatlıların, teşhis listesinde bulunan hastalıklarının bakteriyolojik, virolojik, serolojik,  parazitolojik muayenelerini yapmak, disk diffüzyon test yöntemi yaparak (Antibiyogram) tedavi konusunda gerekli bilgiyi vermek ve raporlamak,

b)   19 kasım 2003 tarihli ve 25294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve uygulayıcılara Pazarlanması ile ilgili Tebliğ" hükümlerine göre kurumun sorumluluk alanı içinde bulunan illerdeki biyolojik ürün depolarını kontrol etmek ve uygunluk belgesini düzenlemekten

c)   Yeniden güncelleme yapılarak 20.03.2007 tarih ve 26468 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan" kuluçkahane ve Damızlık kanatlı Yönetmeliği" gereği; kurumumun sorumluluk alanı içinde bulunan illerdeki damızlık ve kuluçkahanelerin  6 ayda bir  sağlık yönünden taramalarının yapılması, kuruluş ve açılma raporlarının düzenlenmesinden,

d)   Salmonella Pullotum-Gallinarum lam aglitinasyon Test Antijeninin hazırlanmasından,

e)   Kanatlı yem ve yem hammaddelerinin mikrobiyolojik muayeneleri (Total bakteri ve total mantar sayımı),

f)   Konusuyla ilgili Bilimsel çalışma yapmak ve bunlara ait yayım çalışmaları yapmaktan,

Konularıyla ilgili eğitim çalışmaları yapmaktan sorumludur.

''