13.6.2014

Moleküler Genetik Laboratuvarı

Laboratuvar 2009 yılında kurulmuş olup, çeşitli hayvan hastalıklarının DNA dizilemesi ile teşhisinin yanında kültürel ve diğer moleküler metotlarla teşhisin doğrulanması, bakteri ve virusların gen dizilimlerinin yapılarak genetik farklılıkların tespiti, mutasyon, fragment analizi gibi moleküler tiplendirme metotları kullanılarak filogenetik analizlerinin yapılması ve salgın hastalıkların karakterizasyonu konularında çalışmaktadır. DNA dizileme hizmeti üniversite, diğer kamu kurumları ve özel sektöre de verilmektedir.

''