13.6.2014

Bakteriyel Teşhis Laboratuvarı

Bakteriyel teşhis laboratuarı Enstitünün 1904 yılında ilk açılan laboratuarlarındandır. Bu laboratuarın temel görevi balık ve kanatlı hayvanlar dışındaki tüm hayvan türlerinin bakteriyel kaynaklı hastalıklarının teşhis, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında yetiştiriciye hizmet vermektir. Bu laboratuarın çalışmaları 3 başlık atkında toplanabilir:

​1. Teşhis çalışmaları: Bakteriyel hastalıkların teşhisinde bilimsel gelişmeler takip edilerek sürekli güncellenen mikrobiyal izolasyon ve identifikasyon yöntemi kullanılmaktadır.Yine önemli bir zoonoz infeksiyon olan Listeriosis'i teşhisinde akkredite yöntem kullanılmaktadır.

2. Araştırma faaliyetleri: Laboratuar personelinin bir diğer önemli görevi çalışma konuları ile ilgili olarak hayvan sağlığına, yetiştiriciye ve sektöre katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmaktır. Yapılan araştırmalar gerek Enstitü dergisinde ve diğer bilimsel dergilerde yayınlanmaktadırlar

3. Eğitim çalışmaları: Laboratuar personeli zaman zaman yine çalışma konuları ile ilgili olarak sahada veteriner hekimlere yönelik seminerler düzenlemektedirler. Ayrıca Veteriner fakültesi öğrencilerine de staj eğitimi verilmektedir. ​

''