13.6.2014

Anaerob Referans Teşhis Laboratuvarı

Anaerob Aşıları Üretim Laboratuvarı ile birlikte yürütülen ulusal referans teşhis görevinde, Clostridial etkenlere bağlı olarak meydana gelen hastalık şüphesi ile kurumumuza gelen materyallerin FAT ile çabuk teşhisi ve klasik bakteriyolojik yöntemlerle isolasyon ve identifikasyonu ile Clostridial etkenlerin tiplendirilmesinden sorumludur.

Ayrıca Enstitümüz ve diğer enstitülerin teşhis laboratuarlarında kullanılan Clostridial konjugat ve Clostridial teşhis serumlarının ve Clostridial aşıların bağışıklık testinde ve teşhis serumlarının standardizasyonunda gerekli olan Clostridial standart toksinlerin üretiminden sorumludur.

Kurumumuz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Clostridial hastalıklar konusunda Ulusal Referans Laboratuvarı olup;

  • Clostridial etkenlerin ve toksinlerin identifikasyonu,
  • Enstitüler arasında metot birliğinin oluşturulması,
  •  Teşhis amaçlı kullanılan biyolojik materyallerin üretimi,
  • Yurt dışından getirtilen aşı suşlarının spesifikasyonunun yapılması,
  • Bakanlık, tarım il ve ilçe müdürlüklerine ve özel sektöre hastalıkla ilgili görüş verilmesi, eğitim taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin hazırlanması görevlerini üstlenmektedir. ​
''