17.6.2014

Deney Hayvanları Ünitesi

Deney Hayvanları Ünitesi: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü bünyesinde deneysel araştırmalarda veya rutin kontroller ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan  koyun keçi, sığır, at tavşan, kobay ve farelerin üretim ve bakımını üstlenmek ve üretim yerlerinin teknik, sağlık, ve hijyenik şartlara uygunluğu ile hayvanların refah ve güvenliği, etik şartlara göre uygulamaların yapılmasını üstlenmiş bir bölümdür.

a) Enstitüye bağlı teşhis üretim ve araştırma laboratuarlarının  ihtiyaç duyduğu deney hayvanlarını karşılamak.

b) Koyun, keçi, Sığır at  ile tavşan, kobay ve fare yetiştiriciliği ile, enstitü'ye bağlı teşhis üretim ve araştırma laboratuarlarının testte aldıkları hayvanların  test süresince bakım, beslenme ve temizlik gibi ihtiyaçlarını testi yürüten araştırıcıların öngördüğü koşullarda gerçekleştirmek.

c) Bu çalışmalarla ilgili kayıtları tutmak ve arşivlemektir ana görevleridir.

''