17.6.2014

Aşı Taksim Besiyeri Ünitesi

Ünitemizde sterilizasyon, besi yeri üretimi, deionize su üretimi ve liyofilize aşıları sulandırma sıvısı üretimi yapılmaktadır.  

En son teknolojiyle donatılan ve bütün üretim aşamalarının kayıt altında olduğu bölümümüzün ürettiği/yaptığı işler genel anlamda aşağıda çıkarılmıştır. 

 STERİLİZASYON/OTOKLAVLAR:

2 adet 1.5 tonluk, 2 adet 500 litrelik ve 1 adet 250 litrelik, 3 adet 150 litrelik otoklav mevcuttur .  2 ATM basınç altında 121 C ye kadar çıkılmaktadır. Otoklav alanları kirli-temiz olmak üzere  2 ayrı bölümden oluşmaktadır. Otoklavlama işlemlerimiz tamamen kayıt altında ve izlenebilirdir. 

DEİONİZE SU ÜRETİM/TESTLER

İSKİ şebeke suyundan alınan su (254 µs,8.2Fr sertlik) aktif karbon ve fizik filtrelerden geçerek klorlanarak 10 tonluk depoda stoklanır. Buradan ihtiyaç halinde yumuşatıcıdan geçerek R.O cihazına gelir. 2-10 µs arasında ayarlı olan cihazdan geçer ve 1 tonluk 3 depoda depolanır. Bu depolardan deionize cihazına giderek son işlemler yapılır ve iyonlarından arındırılarak istenilen şartlarda su üretilmiş olur.  

SUYUN  ;

pH                 :6.7-7.4 arası     İletkenlik : 2 µs /cm

CFU/ml         :100

Ç.Oksijen      :max 1                TOC           : 500 ppm             

Bu kriterlerdeki su biyolojik üretimde kullanılabilecek su şartlarını taşır. Ayrıca depodaki su tüketilmediğinde 2 gün sonra tekrar devir edilerek deionizede cihazından geçirilerek değerler yenilenir. Suyumuz AB standartlarını karşılamaktadır. Üretiminin bütün aşamaları kontrol edilmekte ve izlenebilirliği sağlanmaktadır.  

BESİ YERİ ÜRETİM

Defibrine koyun kanlı olarak steril alanda aceptik ve sterilite şartlarına uygun olarak 20 ml miktarında ve 20 mm kalınlığında olacak şekilde otomatik dolum makinesi ile aynı standartlarda döküm yapılmaktadır.Petrilerin kapakları tamamen donduktan ve ortam ısısına gelince kapatılarak buharlaşması önlenir.İşlemden sonra ekim yapılarak besi yerinde üreme kontrolü yapılır.Standart suşlarla üreme kriterleri takip edilir.Bu işlem geçildikten sonra etiketleme ve vakumlama yapılarak  +4 C ye kaldırılır.  

LİYOFİLZE AŞI SUYU

Sertifikalı  şişeler kullanılarak ürettiğimiz sudan PBS hazırlanarak  dolum makineleri ile 20.50 ve 100 ml taksim edilmektedir.pH sının 7.4 ü geçmemesi gerekmektedir.Parti parti bakteriyolojik ekimleri yapılmaktadır.Sayım yapılarak sevkıyat birimine teslim edilir.Orada 6 ayı geçmeden sahaya kullanıma gidecek şekilde planlanır ve stoklanırlar.  

DEFİBRİNE KOYUN KANI

​Belirli zaman aralıklarında mikrobiyolojik, parazitolojik, fiziksel, kimyasal ve hematolojik testlere  tabii tutulduğu herhangi bir tedavi uygulamasının yapılmadığı  erkek koçlardan elde edilen kan, steril şartlarda cam boncuklu şişelere kimyasal katkı kullanmadan defibrinin ayrılması işlemi uygulanarak  Defibrine koyun kanı elde edilir. Mikrobiyolojik kontroller uygulandıktan sonra sertifikalı bir şekilde 100 ml lik şişelerde sevk edilir veya satışa sunulur.​

''