17.6.2014

Kalibrasyon Ünitesi

a) Enstitü İçindeki cam malzemelerin Ölçüm belirsizliklerini hesaplamak

b) Enstitü içinde kalibrasyonu yapılacak malzemelerin kalibrsayon planlarını takip etmek

c) Kalibrasyonu yapacak firma ile ilişkili gerekli toplantıları ve kalibrasyon işlemlerinin yapılışını takip etmek

​d) Konu ile ilgili eğitimlere katılmak ve enstitü içinde konu ile ilgili eğitim vermek.

''