17.6.2014

Toksikoloji Laboratuvarı

​Toksikoloji laboratuarının sorumluluğunda bulunan analizler;

a) Toksikasyon şüphesiyle gelen numunelerde toksikasyona neden olabilecek maddeleri araştırmak. Kedi, köpek gibi pet hayvanlarının ve çiftlik hayvanlarının zehirlenme olgularında sitriknin aranması

b)   Pestisit analizleri;

c)   Organik fosforlu, organik klorlu ve karbamat grubu pestisit aranmak.

d)   İçme ve kaynak sularında yapılan fiziksel ve kimyasal analizler;

e) Sertlik, pH, serbest klor, klorür, kalsiyum, mağnezyum, sülfat, karbonat, nitrit, nitrat, toplam  katı madde, amonyak, organik madde, türbidite (bulanıklık), mangan, demir.

f)   Çalışma alanıyla ilgili olarak eğitim çalışmalarını düzenlemek.

​Bilimsel çalışmalar yapmak ve yayımlamak,

''