17.6.2014

Kalıntı İzleme Laboratuvarı

​Kalıntı İzleme Laboratuarımız , "Veteriner İlaç Kalıntılarının  İzlenmesi" amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Referans Laboratuar olarak görevlendirilmiştir. 

Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Kalıntı İzleme Laboratuarında yürütülmekte olan hayvansal doku ve ürünlerde veteriner ilaç kalıntılarının izlenmesi amacıyla 2000 yılından itibaren çalışmalar yürütülmektedir. Önce kanatlı doku ve ürünlerinde benzimidazol grubu antihelmintik ilaç kalıntılarının analizi ile başlanmış olup daha sonra çalışma konuları genişletilerek 5 farklı ilaç grubunda kalıntı izleme çalışmaları Ulusal Kalıntı İzleme Programı dâhilinde sürdürülmektedir. Türkiye genelinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.03.2004 tarih ve 6507 sayılı genelgeleri gereği Tarım İl Müdürlükleri Kontrol Şube ve Hayvan Sağlığı Şubelerinde görevlendirilmiş olan Veteriner Hekimlerin gözetiminde üretim yerlerinden alınan hayvansal doku ve ürün örnekleri yetkili laboratuarlara gönderilmektedir. Bunun yanında hayvancılık işletmeleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan değişik amaçla numune akışımızda olmaktadır. 

 Laboratuarımız süt te klaramfeikol gurubu antibiyotik kalıntıları konusunda akredite olup önümüzdeki yıllarda akreditasyon kapsamını genişletmek için çalışmalarına devam etmektedir.

''