17.6.2014

Mycoplasma Aşıları Üretim Laboratuvarı

İlk olarak, Keçi ciğer ağrısı laboratuvarı 1946 yılında keçi ciğer ağrısı hastalığının yaygınlığı ve oluşturduğu ekonomik kayıplar sonucu, bu konuda araştırmalar yapmak ve bu hastalığa karşı aşı geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Mycoplasma laboratuvarı ise FAO koyun hastalıkları araştırma laboratuvarları bünyesinde 1965 yılında faaliyete geçmiştir. Laboratuvarın kuruluş amacı, ülkemiz koyun ve keçilerinde Mycoplasma etkenlerinin izolasyon identifikasyon ve tiplerinin tayini ile bu hastalıklara karşı koruyucu aşı hazırlayıp geliştirmek ve hastalıkların eradikasyonunu sağlamaktır. Bu amaçla laboratuarda Canlı Attenue Keçiciğer Ağrısı Aşısı, İnaktif Agalaksi Aşısı ve Canlı Attenue Agalaksi aşıları geliştirilmiş ve hastalıklardan korunmak amacı ile halen kullanılmaktadır.  Daha sonra Mycoplasma gallisepticum’un kanatlılarda neden olduğu kronik solunum yolu (CRD) hastalığının serolojik taramalarında kullanılan MG pleyt test antijen üretimi amacı ile 1984 yılında Biyolojik reaktifler laboratuvarı kurulmuş ve bu laboratuvarlar Mikoplazma Ünitesi bünyesinde bir araya gelmiştir. 2002 yılında M. synoviae’nin neden olduğu kanatlıların İnfeksiyöz Synovitis hastalığının serolojik teşhisinde tarama testi olarak kullanılan MS Pleyt Test Antijeni geliştirilmiş olup, 2003 yılından beri ticari olarak satılmaktadır. Mycoplasma laboratuarları, 2006 yılından beri Mycoplasma Aşıları Üretim Laboratuarı ve Mycoplasma Ulusal Referans Laboratuvarı olarak hizmet vermektedir. 


Üretim laboratuarımızda ticari olarak üretilen aşı ve antijenlerin yanı sıra,  araştırma amaçlı çeşitli mycoplasmalara karşı tavşanlarda hiperimmun serumlar, M.gallisepticum’un direkt FAT ile teşhisi amacıyla FITC işaretli konjugat ve sığır kalbi infüzyonu besi yeri üretimleri yapılmaktadır.​

''