17.6.2014

Brucella Aşıları Üretim Laboratuvarı

Hayvanlarda  yavru atımları ile bübüyük  ekonomik  kayıplara  neden  olan ve insanlara da bulaşarak  şiddetli ve uzun süreli enfeksiyonlara neden olan Brusella hastalığının teşhis, mücadele ve eradikasyonunda lüzumlu biyolojik maddelerin üretimi, bakteriyolojik ve serolojik teşhis metodlarının geliştirilmesi ile eradikasyona hizmet amacı ile çalışan Brusellosis  Ünitesi  önceleri B.melitensis ve B.abortus Laboratuvarı  olarak  iki ayrı Laboratuvar  halinde görev yapmış, 1983 yılından itibaren tek bir laboratuvar haline getirilmiştir. Brusella  melitensis laboratuvarı, FAO Koyun Hastalıkları Araştırma Laboratuvarları bünyesinde 1965 yılında  faaliyete geçmiş, 1969  yılında B.melitensis Rev.1 aşısı üretilmeye  başlanmıştır. B.abortus laboratuvarı ise 1951 yılında  FAO/WHO Ortadoğu Brusellozis Merkezi adı  ile Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü bünyesinde faaliyete geçmiş ve 1957 yılında Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsüne nakledilmiştir. 1952 yılından itibaren standart Brusella Antijenleri üretilmektedir. B.abortus S19 aşısı ise 1960 yılında üretilmeye  başlanmıştır.

a)      B.abortus S19 aşısı.

b)      B.melitensis Rev.1 aşısı.

c)       Ergin B.abortus S19 aşısı.

d)      Ergin B.melitensis Rev.1 aşısı.

e)      Brucella Tüp Aglütinasyon antijeni.

f)      Brucella Rose-Bengal Pleyt Test Antijeni.

g)      Brucella Süt Ring Test Antijeni.

h)     Brucella  Monospesifik A Antiserumu.

i)       Brucella Monospesifik M Antiserumu.

j)       Brucella Poli Antiserum.üretiminden  

k)     Konusuyla ilgili bilimsel çalışma ve bunlara ait yayım çalışmaları yapmaktan

​Konusuyla ilgili eğitim çalışmaları yapmaktan sorumludur.

''