17.6.2014

Anaerob Aşıları Üretim Laboratuvarı

Clostridial etkenlere bağlı olarak  meydana gelen  hastalıklara karşı koruyucu amaçla aşı ve diğer biyolojik maddelerin üretimleri ile yükümlü olan bir laboratuvardır.

Clostridial Aşılar     :

a)     Enterotoksemi Aşısı,

b)     İnfeksiyöz Nekrotik Hepatitis Aşısı,

c)     Basiller Hemoglobinuri Aşısı,

d)     Botulismus Aşısı,

Clostridial konjugeytler:

a)     Cl. oedematiens konjugeyti

b)     Cl. chaovoei konjugeyti

c)     Cl. septicum konjugeyti

Clostridial Teşhis Serumları:

a)     Cl. welchii alfa,beta,epsilon antitoksinleri

b)     Cl. oedematiens alfa ve beta antitoksinleri

c)     Cl. septicum antitoksini

d)     Cl. botulinum tip-C ve tip-D antitoksinleri

e)     Cl. chauvoei antiserumu.

Clostridial konsantre-standard toksinleri:

a)     Cl. wechii alfa,beta,epsilon toksinleri

b)     Cl. oedematiens alfa ve beta toksinleri

c)     Cl. septicum toksini

d)    Cl. botulinum tip-C ve tip-D toksinlerinin üretiminden,

​Ayrıca konusuyla ilgili bilimsel çalışma ve bunlara ait yayım çalışmaları yapmaktan ve  konusuyla ilgili eğitim çalışmaları yapmaktan sorumludur.

''