17.6.2014

Viral Teşhis Laboratuvarı

Laboratuar 1991 yılında Enstitüye bağlı bulunan illerden gelen şüpheli materyallerden sığır, koyun ve keçilerin viral enfeksiyonlarının teşhisi amacıyla kurulmuştur.

a)     Doku kültürü aşılarının viral kontaminantlar yönünden kontrolü.

​​​b)     Enstitünün diğer bölümlerinde hazırlanan hücre kültürlerinin ve üretimde kullanılan biyolojik maddelerin viral kontaminantlar yönünden kontrolü.

Çalışma konularıyla ilgili bilimsel çalışma, yayım ve eğitim çalışmaları yapmak

''