17.6.2014

Theleria Annulata Referans Teşhis Laboratuvarı

Sığırlarda Theileria annulata 'nın Giemza ve Indirekt Immun floresan yöntemi ile teşhisi, invitro kültürde izolasyonu konusunda referans laboratuvardır.

Sürdürülen Çalışmalar

​Attenue Theileria annulata aşısının beş yıl geriye dönük olarak stabilite testlerinin yapılarak raf ömrünün yeniden belirlenmesi 

Attenue Theileria annulata aşısı monolayer hücre kültüründe Theileria annulata şizontlarını içeren lenfoid hücrelerden hazırlanmış canlı attenue bir aşıdır. Bir doz aşı (2.5 ml) Attenüe Theileria annulata şizontu taşıyan 107 canlı lenfoid hücre içermektedir. Aşı sığırları tropikal theileriosise (Theileria annulata enfeksiyonuna) karşı korumak amacıyla kullanılmaktadır. Kurumumuz tarafından üretilen aşı her hayvana, 2.5 ml miktarında preskapular bölgeye derialtı (SC) yolla uygulanmaktadır. Bağışıklık aşı uygulamasından 45 gün sonra teşekkül etmektedir. Bunun için uygulamanın bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak tropikal theilerosis'in vektörü olan kenelerin mevsim etkinliğinin başlamasından (hastalık mevsiminden) en az iki ay önce yapılması tavsiye edilmektedir.

Aşılar -196oC'de sıvı azot tanklarında dondurulmuş olarak saklanmakta, buzdolabı buzluklarında veya -20oC'ye ayarlı derin dondurucularda bozulmaktadır. Uygun saklama şartlarında raf ömrü iki yıl olarak belirlenmiştir.

​Bu çalışmada 2002 yılından bu yana saklanan şahit aşı numunelerinde OIE manual standartları temel alınarak stabilite testleri yapılmaktadır.

''