17.6.2014

Su Ürünleri ve Balık Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı

Bu laboratuar kültürü yapılan tatlı su ve deniz balıklarının bakteriyel hastalıklarının teşhis ve tedavileri yönünden hizmet verilmesi amacı ile 1994 yılında kurulmuştur.  1997 yılından itibaren ihracatı yapılan su ürünlerinin mikrobiyolojik kalite kontrolü alanında da çalışmalar başlamıştır. Halen bu iki görev birlikte yürütülmektedir. Laboratuarın çalışmaları 5 ana başlık altında toplanabilir:

a)  Tanıtımda bahsedilen kültürü yapılan tatlı su ve deniz balıklarının bakteriyel hastalıklarının teşhis ve tedavileri yönünden hizmet verilmesi

b)  İhracatı yapılan su ürünlerinin mikrobiyolojik kalite kontrolü

c)  Çalışma konularıyla ilgili bilimsel çalışma, yayım ve eğitim çalışmaları yapılması

d)  Konusuyla ilgili olarak sektörden gelen taleplere göre hastalık mahalline gidip hastalığın teşhisine yönelik çalışmalar yapılması

​e)  Midye istasyonları izleme programı dahilinde mikrobiyolojik analizleri yapılması

''