17.6.2014

Mycoplasma Referans Teşhis Laboratuvarı

OIE A listesinde yer alan Bulaşıcı Sığır Pleuropneumonisi (CBPP) etkeni Mycoplasma mycoides subsp mycoides SC’nin izolasyonu, biyokimyasal testler ve üreme inhibisyon testi ile identifikasyonunu, yine serolojik olarak CBPP’nin Komplement Fikzasyon Testi ve Westernblotting ile teşhisi;


OIE B listesinde yer alan Bulaşıcı Keçi Ciğer Ağrısı (CCPP) etkeni Mycoplasma capricolum subspcapripneumoniae’nin izolasyonu, biyokimyasal testler ve üreme inhibisyon testi ile identifikasyonunu , yine CCPP’nin serolojik olarak Komplement Fikzasyon ve Lateks Aglutinasyon testleri ile teşhisi, OIE B listesinde yer alan Bulaşıcı Agalaksi etkeni Mycoplasma agalactiae’nin izolasyonu, biyokimyasal testler ve üreme inhibisyon testi ile identifikasyonunu, yine serolojik olarak Bulaşıcı Agalaksi’nin ELISA  ile teşhisi, OIE B listesinde yer alan Kanatlı mycoplasma etkenlerinden Mycoplasma gallisepticumMycoplasma synoviae ve Mycoplasma meleagridis’in izolasyonu ve identifikasyonunu gerçekleştirilmektedir. 


Laboratuvarımız 2003 yılından beri Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge ile karşılıklı işbirliği yapmaktadır. 2004 ve 2005 yıllarında  bölümümüzle VLA arasında 2 proje çalışması ortaklaşa yürütülmüştür. VLA Mycoplasma grup ile bölümümüz arasında OIE twinning konsept çalışmaları için öngörüşmeler yapılmıştır. 


Gelecekte; OIE A ve B listelerinde yer alan mycoplasmal hastalıkların PCR ile teşhisinin yapılması, M.capricolumsubsp capripneumoniae’ye karşı inaktif aşı geliştirilmesi, M.bovis’e karşı inaktif aşı geliştirilmesi, M.melegridisantijen üretimi, CCPP’nin serolojik teşhisinde indirekt ELISA kiti geliştirlmesi planlanmaktadır.​

''