İdare Birimleri

Birim Telefon Belgegeçer E-Posta
Müdürlük 0216 390 12 80 / 115
Personel Birimi 0216 390 12 80 / 171
Maaş Mutemetliği 0216 390 12 80 / 124
Satın Alma 0216 390 12 80 / 119
Döner Sermaye 0216 390 12 80 / 125
Genel Evrak 0216 390 12 80 / 116
İdare Amiri 0216 390 12 80 / 120
Ayniyat Saymanı 0216 390 12 80 / 153
Ambar Memurluğu 0216 390 12 80 / 122
Misafirhane 0216 390 12 80 / 188
Güvenlik / Nizamiye 0216 390 12 80 / 130
İç Kalite Kontrol Sistemi Ünitesi 0216 390 12 80 / 196
Kalite Yönetim Birimi 0216 390 12 80 / 192
İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Batı Mah. Erol KAYA Cad. No:1 34890 Pendik-İSTANBUL Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Telefon : 0 216 390 12 80 Faks : 0 216 354 76 92 E-Posta : pendik.vke@tarim.gov.tr KEP : pendik.vke@gthb.hs01.kep.tr
''