22.9.2016 / Gösterim Sayısı : 654

Sultan II. Abdülhamid ve 115. Yılımız

22 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğan Sultan İkinci Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğunu  33 yıl başarılı bir şekilde yöneten  büyük bir Padişahtır. Siyasi başarılarının yanında sağlık, kültür, sanat ve mimari gibi konulara önem veren ve ince ruhlu bir padişah olan Sultan İkinci Abdülhamid döneminde, özellikle yabancı mimarların faaliyetleri göze çarpar. Haydarpaşa Tıbbiye Mektebi, Düyun-ı Umumiye ve Karaköy Osmanlı Bankası, Karaköy Palas iş hanı, Haydarpaşa Garı, Sultanahmet'de Alman Çeşmesi ve Sirkeci Garı bunlardan bazılarıdır.

İnsan ve hayvan sağlığı alanında yadsınamaz hizmet veren Kurumumuz da Sultan 2. Aldülhamid'in emri ile kurulmuştur. 1894 yılında Peşte'de yapılan ilmi bir toplantıda, Difteri serumunun bulunduğu haberi üç gün sonra İstanbul'a ulaşmıştır. Çok sevdiği kızını dört yaşında iken difteriden kaybeden Sultan Abdülhamid, bu habere çok sevinmiş ve bu gelişme üzerine Bakteriyolojihane-i Şahane (Osmani) kurulmuş ve Müdürü Dr. Nicolle'ü Paris'e göndermiştir. Böylelikle Difteri serumunun bulunuşundan sadece üç ay sonra İstanbul'da da üretilmeye başlanmıştır. O sıralarda Sığır Vebası Hastalığı salgın halinde seyrettiğinden Bakteriyolojihane y oğun bir çalışma başlatmış ve Sığır Vebası Serumu üretiminide  gerçekleştirmiştir ((Erk 1963, 1968, Unat 1970, Batu 1982, Karlıkaya 1999).

1901'de, Bakteriyolojihane-i Osmani ikiye ayrılmış, Veteriner Hekimlik bölümü, Sultanahmet Kabasakal'daki Tunuslu M. Hayrettin Paşa'nın konağına, 1914 yılında ise mevcut konumuna taşınmıştır.

Büyük reformların uygulamaya konduğu böylesi önemli bir dönemde Sultan Abdülhamid'in emri üzerine faaliyetlerine başlayan Enstitümüzün kuruluşunun 115.yılında ilk günkü heyecanla çalışmalara devam ediyor, Sultan Abdülhamid'i minnetle ve şükranla yad ediyoruz. ​

''