13.9.2017 / Gösterim Sayısı : 828

ENSTİTÜMÜZDE ELDEN TEST ÜCRETİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR!

ENSTİTÜMÜZDE ELDEN TEST ÜCRETİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR!

 

Enstitü Müdürlüğü 09.02.2017 tarihli ve E.298604 sayılı yazısıyla İl/İlçe Müdürlüklerimize bildirildiği üzere, Enstitümüzde elden test ücreti kabul edilmemektedir.

Bu sebeple, numune sahiplerinin mağdur edilmemesi açısından, başta yurt dışından ithal edilen hayvanlara ait örnekler olmak üzere, hayvan sahibi ile gönderilen numunelerde, elektronik olarak imzalanmış EBYS dokümanının çıktısı yanında banka dekontunun da bulunması gereklidir.

Enstitümüz tarafından ücret dekontunu hesaplamak üzere yazılmış program, Enstitümüz web sayfasında, duyurular başlığı altında yayınlanmış olup, buradan indirilebilmektedir. Bu program yardımı ile ilgili dekontlar kolayca hesaplanabilmektedir.

Bunun yanında, Enstitümüz web sitesinde bulunan fiyat listesinin başına ithal sığırlara ait testleri gösterir bir tablo ile damızlık atlar için gerekli testleri içerir bir tablo eklenmiştir.

Bu listeler de gerektiğinde ilgili testlerin kolayca bulunması ve ücretlerin hesaplanması için kullanılabilir.

Enstitümüzden hizmet alan ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara önemle duyurulur.


''