Enstitü Hakkında

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünün başlangıcı kabul edilen Sığır Vebası Serum Kurumu (Veba-i Bakari Seromu Dar-ül-istihzarı) Kurtuluş savaşı sırasında Eskişehir'de faaliyet göstermekte iken savaş nedeni ile önce Ankara'ya daha sonrada Kırşehir ilimizin Bozkaya yöresine nakledilmiştir.
Kurumumuz Sakarya savaşından sonra 1921 yılı Aralık ayında Ankara Serum Üretim Kurumu adıyla Etlik'te bulunan bugünkü yerine taşınmış ve sığır vebası serumu üretimine başlanmıştır.
Enstitümüz Türkiye'de bulunan 7 bölgesel Veteriner Kontrol Enstitülerinden birisi olup İç Anadolu Bölgesi ve civarında 14 ile hizmet vermektedir. Ayrıca Merkez enstitü konumunda olması nedeniyle Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

Enstitümüzden Fotoğraflar​


''