Enstitü Dergisi

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi - Journal of Etlik Veterinary Microbiology

 
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nün bilimsel ve süreli yayını olan “Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi”, ilk kez 1960 yılının Mart ayında “Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü Dergisi”, adıyla yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 1977 yılında 11-12’nci sayıdan itibaren “Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Enstitüsü Dergisi”, 1987 yılının ilk sayısından günümüze kadar ise “Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi” adıyla yayımlanmıştır. Derginin ilk yayımlandığı tarihten, 2009 yılı sonuna kadar 20 ciltte toplam 78 sayısı bulunmaktadır. Bu sayılar içerisinde Temel Bilimler alanında 14, Hastalıklar ve Klinik Bilimleri alanında 498, Zootekni ve Hayvan Besleme alanında 12 ve diğer konularda 51 olmak üzere toplam 518 makale yayımlanmıştır.


Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, yılda iki kez yayımlanan, ULAKBİM Yaşam Bilimleri ve Türkiye Atıf Dizini veritabanları kapsamında bulunan "çift hakemli" bir dergidir. 

Sahibi / Owner

Dr. Cevdet YARALI

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing EditorAdres / Address
Dr. A. Burak GÜNGÖR Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
Editör / Editor-in Chief Ahmet Şefik Kolaylı cad. No 23 06020 Etlik/Ankara/TÜRKİYE
Dr. Tahsin Onur KEVENK Tel    : 0 (312) 326 00 90 (10 hat)
Bilimsel Kurul / Editorial Board Faks : 0 (312) 321 17 55
Dr. Erhan AKÇAY Web : www.merkezvet.gov.tr
Dr. Asiye DAKMAN  E-mail: etlikvetmikrobiyolderg@gmail.com
Dr. Ali ERKURT 
Dr. Elçin GÜNAYDIN 
Dr. Filiz ŞEN Cilt-Volume 28 Sayı-Number 2-2017.pdf

Cilt-Volume 28 Sayı-Number 1-2017.pdf

Cilt-Volume 27 Sayı-Number 2-2016.pdf

Cilt/Volume 27 Sayı/Number 1-2016​.pdf

Cilt/Volume 26 Sayı/Number 2​-2015.pdf

Cilt/Volume 26 Sayı/Number 1 2015.pdf

Cilt/Volume 25 Sayı/Number 2 2015.pdf

Cilt/Volume 25 Sayı/Number 1 2014.pdf

Cilt/Volume 24 Sayı/Number 2 2013.pdf​ 

Cilt/Volume 24 Sayı/Number1 2013.pdf 

Cilt/Volume 23 Sayı/Number 2 2012.pdf 

Cilt/Volume 23 Sayı/Number 1 2012.pdf 

Cilt/Volume 22 Sayı/Number 2 2011.pdf 

Cilt/Volume 22 Sayı/Number 1 2011.pdf 

Cilt/Volume 21 Sayı/Number 2 2010.pdf 

Cilt/Volume 21 Sayı/Number 1 2010.pdf 

Cilt/Volume 20 Sayı/Number 1-2 2009.pdf 

Cilt/Volume 19 Sayı/Number 1-2 2008.pdf 

Cilt/Volume 18 Sayı/Number 1-2 2007.pdf 

Cilt/Volume 17 Sayı/Number 1-2 2006.pdf

Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi

''