Sonuçlanan Projeler

F. Tularensis'in Muhtemel Rezervuar Hayvanlar ve Koyunlarda Laboratuvar Tanısı
Proje Yürütücüleri:  Dr. Derya KARATAŞ YENİ

İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde Borrelia Burgdorferi Sensu Lato ve Ehrlichia Türlerinin Ixodes sp. Kenelerinden PCR ve Reverse Line Blotting Testi ile Teşhisi
Proje Yürütücüleri:  Dr. Ahmet DENİZ

KKTC'inde, atık yapan sığırlarda viral, bakteriyel ve paraziter hastalıklarda (Brucellosis, Campylobacteriosis, Enzootic abortus, Listeriosis, Q Fever, Infectious Bovine Rhinotracheitis  / Infectious Pustuler Vuluvovaginitis (IBR/IPV), Bluetongue (BTV), Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV), Akabane Hastalığı ve Neosporosis) enfeksiyon etkenlerinin araştırılması
Proje Yürütücüleri:  Etlik Veteriner Merkez Araştırma Enst., Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, A.Ü. Veteriner Fakültesi

K.K.T.C.'de Sığır, Koyun Ve Keçilerin Yeni Doğan Yavrularında Rotavirus, Coronavirus, Salmonella spp., Escherichia coli K99/F5 İle Cryptosporidium spp. Etkenlerinin Araştırılması
Proje Yürütücüleri: Etlik Veteriner Merkez Araştırma Enst., Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, A.Ü. Veteriner Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hazır Sığır Kıymalarında IMS Tekniği ile E. coli O157:H7 Varlığının Araştırılması
Proje Yürütücüleri: Dr. Mihriban AKSOY, Doç. Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU, Uzm. Vet. Hek Yıldız AYAZ, Doç. Dr. Özlem KÜPLÜLÜ

Kanatlılarda Newcastle Hastalığı Etkeninin RT-PCR'la Teşhisi ve Alt Tipler arasındaki Genetik Farkın DNA Dizin Analizi ile Saptanması
Proje Yürütücüleri: Vet. Hek. M. Fatih BARUT

Kültürü Yapılan Alabalıklarda Bakteriyel Böbrek Hastalığının Teşhisi
Proje Yürütücüleri: Dr. Sibel ÖZKÖK

Türkiye'de Tavuk Yumurtalarında Pestisit Kalıntıları Yönünden Kirlenme Düzeylerinin Araştırılması
Proje Yürütücüleri: Dr. Rauf AKKAYA

Doğal Enfekte Aşılı Sığır ve Koyun Brucellozis'inde Kompetetif ELISA Tekniğinin uygulanması
Proje Yürütücüleri: Dr. Asiye DAKMAN


Vero Hücrelerinde Isıya Dayanıklı Sığır Vebası Aşı Üretimi
Proje Yürütücüleri: Dr. Özden KABAKLI

Akdeniz Bölgesinde Mavidil Hastalığı ve Culucoides Türlerinin Araştırılması
Proje Yürütücüleri: Dr. Arife ERTÜRK

İnaktif Mavidil Aşı Üretimi
Proje Yürütücüleri: Dr. Özden KABAKLI

Mavidil Virus İzolatlarının Atenüasyon Çalışmaları
Proje Yürütücüleri: Dr. Elvin ÇALIŞKAN

İnaktif EHV-1 Aşısı Üretimi
Proje Yürütücüleri: Dr. Özden KABAKLI

Türkiye'de Atlarda Babesia etkenlerinin Saptanması
Proje Yürütücüleri: Dr. Ahmet DENİZ 

Mavidil Attenüe liyofilize aşısının farklı stabilizatörler ile üretilmesi
Proje Yürütücüleri: Dr. A. Burak GÜNGÖR

Real-Time PCR Tekniği ile Çeşitli Et Ürünlerinde Tavuk ve Sığır Eti Oranlarının Kantitatif Tayini
Proje Yürütücüleri: Uzm. Vet. Hek. Yıldız AYAZ

 

''