Devam Eden Projeler

Kronik Bakır Toksikasyonu Sonucu Şekillenen Karaciğer Hasarının Sağaltımında Silimarin Etkinliğinin Araştırılması
Proje Yürütücüleri:  Dr. Selçuk PEKKAYA

 

Merinos Melezi Koyunlarda Laktasyonun Farklı Dönemlerinde Kan ve Süt Selenyum Düzeyleri ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
Proje Yürütücüleri:  Dr. Selçuk PEKKAYA


Yaygın Salmonella Serovarlarının Moleküler Tekniklerle Tiplendirilmesi
Proje Yürütücüleri:  Dr. Elçin GÜNAYDIN

 

Mavi Dil Virusunun Attenüe Bt-9 ve Bt-16 Suşları ile Köken Aldıkları Saha Suşlarına Ait Segment 2 Dizinlerinin Elde Edilmesi ve Karşılaştırılması
Proje Yürütücüleri:  Dr. Elvin Çalışkan

 

Bakteri Endotoksinlerinin Bazı Viral Aşıların Üretiminde Kullanılan Devamlı Hücre Hatlarına Etkisinin Araştırılması
Proje Yürütücüleri:  Biyolog Züleyha ERGÜN

 

Isıya Dirençli Koyun Keçi Vebası (PPR) Aşısı Üretimi
Proje Yürütücüleri:  Dr. A. Burak GÜNGÖR

 

Bazı Yeşil Yapraklı Sebzeler ve Su Ürünlerinde Norovirus ve RotavirusVarlığının Araştırılması
Proje Yürütücüleri: Uzm. Vet Hekim Yıldız AYAZ

 

Zehirlenmelere Neden Olan Pestisitlerin Karaciğer ve Mide İçeriğinde Tespiti için Metot Geliştirilmesi ve Metodun Geçerli Kılınması
Proje Yürütücüleri: Azime MERCAN


Güvercinlerden İzole Edilen Varyant Avian Paramyxo Virus Tip 1 (PPMV-1) Viruslarının Moleküler Epidemiyolojik Araştırması
Proje Yürütücüleri: Dr. Asiye DAKMAN

 

Türkiye'de Atlarda Leptospirozis'in Seroepidemiyolojisi
Proje Yürütücüleri: Erdinç ATABEK

 

Batı Nil Hastalığı OIE Twinning Projesi (OIE)

Proje Yürütücüleri:  İtalya; Teramo-IZS Enstitüsü (Viroloji,Parazitoloji,Epidemiyoloji Department) Türkiye; EVKMAE (Vir. Teş. Lab., Parazitoloji Lab.)

OIE Twinning Projesi (Kuduz Hastalığı İçin OIE Referans Loboratuvar Olunması)
Destek Sağlayan Program: World Organisation for Animal Health. Akronim: OIE. Proje Koordinatörü Kurum veya Ülke: Friedrich Loeffler Institute (FLI) Almanya(Federal Research Institute for Animal Health Institute for Epidemiology OIE Reference Laboratory for Rabies, WHO Collaborating Centre for Rabies Surveillance and Research. Türkiye'de Proje Ortağı Olan Kurum: VKMAE Kuduz Teşhis Laboratuvarı.

Mavidil Virus İzolatlarının Attenüasyon Çalışması
Proje Yürütücüleri: Dr. Elvin ÇALIŞKAN

Damızlık Tavuklarda Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae İnfeksiyonlarının Multiplex PCR ile Teşhisi ve Mycoplasma gallisepticum Aşı ve Saha şuslarının Moleküler Biyolojik Tekniklerle Karşılaştırmalı Ayrımı
Proje Yürütücüleri: Dr. Elçin GÜNAYDIN

İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde Borrelia burgdorferi sensu lato ve Ehrlichia türlerinin İxodes sp. Kenelerinden PCR ve Reverse Line Blotting Testi ile Teşhisi.
Proje Yürütücüleri: Dr. Ahmet DENİZ

Kronik Bakır Toksikasyonu Sonucu Şekillenen Karaciğer Hasarının Sağaltımında Silimarin Etkinliğinin Araştırılması
Proje Yürütücüleri: Dr. Selçuk PEKKAYA

İç Anadolu'da F. tularensis'in Muhtemel Rezervuar Hayvanlar ve Koyunlarda Laboratuvar tanısı
Proje Yürütücüleri: Derya KARATAŞ YENİ

Network for Vector Borne Infectious Surveillance
Proje Yürütücüleri: Paola CALISTRI, Arife ERTÜRK

OIE Laboratory Twinning Project between OIE Reference Laboratory for Rabies WHO Collaborating Center for Rabies Surveillance and Research Institute for Animal Health Institute for Epidemiology and Etlik Veterinary Research Institute
Proje Yürütücüleri: Dr. Thomas MÜLLER, Dr. Orhan AYLAN

Piyasada Satışa Sunulan Koyun Etlerinde Toxoplasma gondii Doku Kistlerinin Yaygınlığının Araştırılması
Proje Yürütücüleri: Prof. Dr. Kader YILDIZ Dr. Çiğdem PİŞKİN, Dr. Armağan ÜTÜK, Arş. Gör. Sami GÖKPINAR,                 Arş. Gör. N. Aycan GAZYAĞCI

Türkiye'de Atlarda Leptospirozis'in Seroepidomiyolojisi
Proje Yürütücüleri: Vet. Hek. Erdinç ATABEK

 


''