Yeni Teklif Edilen Projeler

Aşı Bankası için PPR ve Mavidil Virus Kültür Koleksiyonlarının Oluşturulması, Aşı Bankası Olarak Saklama Koşullarının Araştırılması
Proje Yürütücüleri:  Dr. Özden KABAKLI


Sığır Eti ve Bazı Organlarında Beta Agonist Kalıntılarının Belirlenmesi
Proje Yürütücüleri:  Dr. Yeliz YIKILMAZ


Sığır Eti, Yağ ve Organlarında İndikatör Poliklorlu Bifenil (PCB) Kalıntılarının Gaz Kromatografi Kütle Spektrofotometresi (GCMS) ile Belirlenmesi
Proje Yürütücüleri:  Özgür KUZUKIRAN


Türkiye'de Önemli Vektör Kaynaklı Hayvan Hastalıklarının (Mavi dil-BT, Epizootik Hemorojik Ateş-EHD, Üç Gün Hastalığı-BEF ve Akabane) Teşhisi, Vektörlerin Tespiti ve Erken Uyarı Sistemlerinin Oluşturulması
Proje Yürütücüleri:  Dr. Arife ERTÜRK


Yaygın Salmonella Serovarlarının Moleküler Teknikler ile Karakterizasyonu.
Proje Yürütücüleri: Dr. Elçin GÜNAYDIN, Uzm. Vet. Hek. Selahattin ŞEN, Prof. Dr. K. Serdar DİKER, M. Kadri Yavuz, Derya KARATAŞ YENİ, Dr. H. Kaan MÜŞTAK, Arş. Gör. Vet. Hek. Özlem ŞAHAN, Laborant Mübeccel ZAFER

Termostabil (ISIYA DAYANIKLI) Koyun Keçi Vebası Aşısı Üretimi
Proje Yürütücüleri: Dr. A. Burak Güngör, Dr. Özden KABAK, Dr. Elvin ÇALIŞKAN, Biyolog Züleyha ERGÜN

 

''