Gıda Kontrol Laboratuvarı

Laboratuvarımız Enstitümüzün kuruluşundan itibaren gıda maddelerinin kontrolü konusunda hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda, başta hayvansal gıda maddeleri olmak üzere çeşitli gıda maddelerinin ve içme sularının mikrobiyolojik muayeneleri ISO, TSE ve Bacteriolojical Analytical Manuel vb. uluslararası geçerliliği olan metotlarla yapılmaktadır.


A. GÖREVLERİ

1-Gıda maddelerinin mikrobiyolojik analizlerinin yapılması.

2-Gıda maddelerinin bazı kimyasal analizleri yapılmaktadır.

3-Gıda maddelerinde duyusal ve fiziksel analizler yapılmaktadır.

4-Et ürünlerinin ( salam, sosis, sucuk, köfte vb.) iç organ  ve yabancı doku tespitine yönelik histolojik muayenesi yapılmaktadır.

5-Gıda maddelerinde mikrobiyal toksin aranması ile ilgili toksikolojik muayene ve Stafilokokal kaynaklı enterotoksin tespiti yapılmaktadır.

6-Çiğ ette et türü ayrımı serolojik olarak tüp presipitasyon metodu ve AGID testleriyle de yapılmaktadır.

7-Isı işlemi görmemiş et ve et türlerinin ayrımında kullanılmak üzere sığır, tek tırnaklı, domuz ve tavuk presipitan serumları üretilmektedir.

8-Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, İl Kontrol Laboratuvarlarına konularımızla ilgili eğitim verilmektedir.

9-Gıda ile ilgili konularda araştırmalar yapmak.

 

B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR 


Laboratuvarımız aşağıdaki konularda TS ISO EN 17025/2005 göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir; 

1- Tüm Gıda Maddelerinde Salmonella Spp Aranması
2- Et ve Et Ürünlerinde Listeria monocytogenes Aranması
3- Gıda Maddelerinde Koagülaz Pozitif Staph. Sayısı
4- Gıda Maddelerinde Aerobik Toplam Bakteri Sayısı
5- Gıda Maddelerinde E.coli O157:H7 Tespiti
6- Isı İşlemi Görmüş Et ve Et Ürünlerinde ELISA Tekniği ile Et Türü Tayini 
7- Isı İşlemi Görmemiş Et ve Et Ürünlerinde ELISA Tekniği ile Et Türü Tayini​C. LABORATUVAR PERSONELİ ​ ​
Dr. Mihriban H. AKSOYUzman Veteriner Hekim, Laboratuvar Şefi  
Yusuf Ziya KAPLAN  Uzman Veteriner Hekim  
Seda EKİCİVeteriner Hekim  
İsmail KAHYAOĞLU Laborant  
Hasan AYHAN  İşçi   ​
''