Tarihçe

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünün başlangıcı kabul edilen Sığır Vebası Serum Kurumu (Veba-i Bakari Seromu Dar-ül-istihzarı) Kurtuluş savaşı sırasında Eskişehir'de faaliyet göstermekte iken savaş nedeni ile önce Ankara'ya daha sonrada Kırşehir ilimizin Bozkaya yöresine nakledilmiştir.

Kurumumuz Sakarya savaşından sonra 1921 yılı Aralık ayında Ankara Serum Üretim Kurumu adıyla Etlik'te bulunan bugünkü yerine taşınmış ve sığır vebası serumu üretimine başlanmıştır.

1927 yılında Pasteur Enstitüsü tarafından geliştirilen Anthrax aşısının üretimi ile Tavuk Difteri aşısı üretimine başlanmış ve yine aynı yıl ülke hayvancılığını tehdit eden hayvan hastalıklarının araştırılması ve Ruam'ın serolojik teşhisi gerçekleştirilmiştir.

1928 yılında Mallein ve Tüberkülin ile Tavuk kolerası ve Tifüs hastalıklarına karşı aşı üretimine başlanılmıştır.

1929 yılında BCG, Tetanoz aşıları, Gurm aşılarının Üretimi ve Kuduz hastalığının teşhisi de gerçekleştirilmiştir. Yine aynı yıl böcek bilimi, şarapcılık ve bitki hastalıkları laboratuvarları da kurulmuştur.

1930 yılında zirai konularla ilgili çalışan laboratuvarlar ve Meteoroloji istasyonları Ziraat Okuluna devredilmiş ve kurum bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu yapılanma çerçevesinde Araştırma ve Uzman Laboratuvarı, Besin Kontrolü Laboratuvarı ve Zootekni Laboratuvarları kurulmuştur.

1949’dan sonra gelişme daha da büyük bir hız kazanmış. Bu yıl içerisinde Tavuk hastalıkları ve Parazitoloji laboratuvarları, 

1951’de FAO Merkez Bruselloz laboratuvarı, 1953’te Kuduz ve Koyun çiçek, 1954’te Seroloji laboratuvarı açılmıştır. Daha sonra 1959’da Leptospira, 1963’te Araştırma, 1969’da Patoloji, Toksikoloji ve Viral abortuslar laboratuvarları açılmıştır.

Gelişme evreleri sırasında bazı konuların çıkarılması gerekmiş ve bilimdeki gelişmelere ve konuların çeşitlenmesine uygun olarak Enstitümüzün gelişimi günümüze kadar devam etmiş olup, Enstitümüz halen 7 bölüm ve 21 laboratuar halinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumumuzda 2005 yılından beri uygulanmakta olan TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen gözetim ve kapsam genişletme denetimleri sonrasında toplam 70 konu ve 106 analit ile akredite olmuştur.

''