Viral Aşı Üretim Laboratuvarı

Viral Aşı Üretim Laboratuvarı, 1967 yılında Doku Kültürü LaboratuVarı adı altında Viral hastalıkların teşhisi, araştırılması ve bu yolla etkin aşıların hazırlanması amacıyla kurulmuştur.

1969 yılında Orta Doğu Sığır Vebası salgını sırasında, Sığır Vebası ve benzeri hastalıklar laboratuarı,  Doku Kültürü Laboratuvarının alt birimi olarak kurulmuş ve  sığır vebası aşı üretimine başlanmıştır.  Sığır vebası aşısı attenue KO suşu ile primer buzağı böbrek hücre kültüründe hazırlanan attenüe liyofilize bir aşıdır. Laboratuvar yılda 20 milyon doz sığır vebası üretebilecek kapasitededir. 1998 yılında sığır vebası geçici Arilik deklerasyonundan sonra aşı uygulamaları durdurulmuştur.

1977 yılında Türkiye'nin batı bölgesinde koyunlarda mavi dil hastalığının ortaya çıkması üzerine aynı birimde mavidil aşı üretim laboratuvarı kurulmuştur. Aşı Güney Afrika BT tip 4 aşı suşu kullanılarak primer kuzu böbrek hücre kültüründe hazırlanmış monovalan liyofilize attenue Tip 4 mavidil aşısıdır. Hastalık görülen bölgelerde koruyucu amaçla kullanılmaktadır. 1999 yılında başlayan bazı Avrupa ülkeleri ile birlikte ülkemizde de görülen mavi dil salgını sonrasında sahadan izole edilen BT Tip 9 ve 16'nın attenuasyon çalışmaları tamamlanmış olup, aşı üretimine geçilmesi planlanmaktadır.

2001 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlık onayı ile r PPR aşısı ana tohum suşu ( PPR virus attenüe Nijerya 75/1  - LK6 BK2 VERO75) Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü ve Fransa CIRAD- EMVT Laboratuvarları arasında yapılan teknoloji transferi kapsamında  03 Aralık 2001 tarihinde Collete GRILLET tarafından getirilmiştir. PPR ( Koyun keçi vebası) aşısı , koyun keçi vebası hastalığına karşı attenüe liyofilize bir aşı olup, her yaştaki koyun ve keçiye koruyucu amaçla kullanılmaktadır. PPR aşısının ilk olarak 2002 yılında üretim çalışmaları tamamlanıp T.K.B izniyle sahaya sevk edilmiştir. Günümüzde PPR hastalığının eradikasyonuna yönelik çalışmalar için sahanın ihtiyacı olan aşı (15-20 milyon doz) üretilerek sahaya sevk edilmektedir.

Gerektiğinde ülke hayvancılığı açısından önem arz eden büyükbaş ve küçükbaş viral hayvan hastalıklarına karşı yeni aşı ARGE çalışmaları yapar ve sahaya sunar.

Aynı zamanda Aşı üretimi ve kontrolu amacıyla değişik türde hayvanların çeşitli iç organlarından primer hücre kültürleri hazırlanmaktadırr. Aşı üretimi ve kontrolunda kullanmak amacıyla stok olarak bulundurulan çeşitli hatlardaki hücre kültürlerinin idamesi sağlanmaktadır.

 

A. GÖREVLERİ

 1-Sığırların sığır vebası hastalığına karşı sığır vebası aşısını (Kabete O suşu ile hücre kültürlerinde hazırlanan sığır vebası aşısı canlı, attenue ve liyofilize aşı) üretmek.

2- Koyun ve keçi vebası hastalığına karşı PPR aşısını (attenue Nijerya 75/1 ana tohum suşu içeren, canlı, attenue ve liyofilize aşı) üretmek.

3-Koyunların mavidil hastalığı BT4 tipine karşı mavidil aşısını (SA BT/4 suşu ile hücre kültürlerinde hazırlanan monovalan mavidil aşısı; canlı, attenue ve liyofilize aşı) üreten ülke genelinde tek laboratuvar.

4-Liyofilize aşılar için sulandırma sıvısı üretmek.

5- Bakanlığımız tarafından istendiğinde ülke hayvan sağlığı açısından önemli olan acil aşı stokları bulundurmak.

6- Doku kültürü laboratuvarı olarak aşı üretimi ve kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere kurulmuş olan hücre kültürü koleksiyonlarının idamesini yapmak ve gerektiğinde yeni hücre hatlarını koleksiyona  katmak. Aşı üretiminde kullanmak üzere endüstriyel bazda üretimini yapmak.

7-İç kalite kontrol laboratuvarı olarak aşı üretimine alınacak biyolojik kökenli olan yada olmayan her türlü malzemenin ön kontrollerini yapmak. Aşı üretimi sırasında ve sonrasında rutin kontrol testlerini yapmak.

8-Kalite kontrol laboratuvarı olarak; Mavidil Aşısı için satış iznine esas son kontrol testlerini yapan ülke içindeki tek laboratuvar.

9-Viral Aşı Üretim birimine ait izolasyon ağılında aşı sonrası güvenlik çalışmalarını yapmak

10-Saha ihtiyacına yönelik olarak yeni aşı çeşitleri geliştirmek.

11-Bakanlık ve Enstitü Müdürlüğünce oluşturulan komisyonlarda görev almak ve uzman görüşü hazırlamak, uzmanlık alanına ilişkin konularda hizmet vermek.

12- Araştırma faaliyetlerini yürütmek.                           

13- Hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek.

14-Uluslararası Kuruluşlarla , Üniversitelerle ve Enstitrülerle işbirliği yapmak.

15-Viral hayvan hastalıkları ile  ilgili ithal Veteriner Biyolojik Ürünlere ait protokol

incelemesi ve bunlarla ilgili komisyonda görev almak.

16- GMP denetçisi olarak komisyonda görev almak.

B. LABORATUVAR PERSONELİ

 
Dr.Özden KABAKLI  Uzman Veteriner Hekim  Laboratuvar Şefi
Dr.Burak GÜNGÖRVeteriner Hekim 
Dr. Elvin ÇALIŞKAN  Veteriner Hekim 
Züleyha ERGÜNBiyolog 
Murat SIRIM Laborant 
Yasin ŞENLaborant
 ​
​Ali YİĞİT​Laborant​


''