Yetiştirme Hastalıkları Teşhis Laboratuarı

Çiftlik hayvanlarında meydana gelen abortların bakteriyolojik ve serolojik yönden incelenmesi ile venereal Campylobacteriosis ve  CEM gibi önemli genital enfeksiyonlara neden olan bakteriyel etkenler yönünden incelemeleri yapılmaktadır.

A. GÖREVLERİ

1-Sığır, koyun, keçi ve tek tırnaklı hayvanlarda, bakteriyel atık etkenleri mikrobiyolojik ve serolojik yönden incelenmektedir.

2-Atık materyalleri, Brucellosis, Campylobacteriosis ve Salmonellosis yönünden bakteriyolojik olarak incelenmektedir.

3-At genital svapları Taylorella equigenitalis, Klebsiella pneumonia ve Pseudomonas  aeruginosa yönünden bakteriyolojik olarak incelenmektedir.

4-Boğa prepusyum yıkantıları ile inek vaginal yıkantıları Bovine Venereal Campylobacteriosis yönünden mikrobiyolojik olarak incelenmektedir

5-Sığır, koyun, keçi ve insan kan serumlarında Brucellosis'e karşı oluşan antikorlar; Rose Bengal Plate,  Serum Tüp Aglütinasyon ve Komplement Fikzasyon testleri ile serolojik olarak tespit edilmektedir.

6-At, sığır, koyun ve keçi kan serumlarında Salmonellosis'e karşı oluşan antikorlar Tüp Aglutinasyon Test ile serolojik olarak tespit edilmektedir.  

7-Koyun ve keçi kan serumlarında Campylobacteriosis'e karşı oluşan antikorlar Komplement Fikzasyon Test ile serolojik olarak tespit edilmektedir.

8-Koyun ve keçi kan serumlarında Chlamydiosis'e karşı oluşan antikorlar Komplement Fikzasyon Test ile serolojik olarak tespit edilmektedir.

 

B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR

Sığır Brucellozunun RBPT, SAT ve CFT ile teşhisinde TS EN ISO/IEC 17025:2005'e göre TÜRKAK tarafından akreditasyon belgesine sahiptir.

 

C. ULUSAL  REFERANS OLDUĞU KONULAR   

Bovine Venereal Campylobacteriosis ve Contagious Equine Metritis(CEM) hastalıklarında Ulusal Referans Laboratuvardır.

 

D. LABORATUVAR PERSONELİ

      Dr. Uğur KÜÇÜKAYAN                    Uzm. Vet. Hekim, Laboratuvar Şefi

      Dr. Elçin GÜNAYDIN                       Vet. Hekim​

      ​Türcan TOSUN                                Vet. Hekim

      Ali Aykut TEKİN                               Laborant

      Harun Öztürk                                  İşçi​


''