Spiroket Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı

Enstitümüz Spiroket Hastalıkları Teşhis Laboratuvarında, hayvanlarda ve insanlarda spiroketlerden ileri gelen hastalıkların teşhisleri Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'nın (OIE) standart testleri kullanılarak yapılmaktadır. Enstitümüz Spiroket Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı 1960 yılından bu yana hizmet vermektedir.

A. GÖREVLERİ

1-Hayvanlarda ve insanlarda spiroket kaynaklı hastalıkların (Leptospirozis ve Borreliozis) teşhisini yapmak,

2-Hayvanlarda görülen spiroket kaynaklı hastalıkların teşhisleri konusunda Bakanlığımız tarafından hazırlanan programlar ve Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri ile illerden gelen talepler doğrultusunda diğer Enstitülerde çalışan Veteriner Hekimlere, saha veterinerlerine, çiftçi ve üreticiye yönelik eğitim programları düzenlenmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

3-Bakanlığımızca oluşturulan çeşitli komisyonlarda, spiroket kaynaklı hastalıklara ilişkin konularda hizmet vermek,

4-Spiroket kaynaklı hastalıklar ile ilgili projeler yürütmektir.

 

B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR

Laboratuvarımız, TS EN ISO/IEC 17025:2005 kapsamında "Mikroskopik Aglutinasyon Test (MAT) ile Leptospirozis'in Teşhisi " testinde 2008 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

 

C. ULUSAL  REFERANS OLDUĞU KONULAR   

Laboratuvarımız Leptospirozis hastalığında Ulusal Referans Laboratuvardır.

D. LABORATUVAR PERSONELİ

Erdinç ATABEK                  Veteriner Hekim,  Laboratuvar Şefi

Yeliz YIKILMAZ                  Veteriner Hekim

Ali KASAP                          Laborant

Sadık HIDIR                       İşçi


''