Bakteriyolojik Teşhis Laboratuvarı

Enstitümüz Bakteriyolojik Teşhis Laboratuvarı'nda bakteriyel hastalıkların teşhisi OIE'nin (Office International Des Epizoeties) kabul ettiği standart teşhis metotlarına göre yapılmaktadır. Laboratuvarımız Danimarka Veteriner Laboratuvarı (Danish Veterinary Laboratory) ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation) tarafından oluşturulan Kalite Kontrol Sistemine (External Quality Assurance System) dahildir.

 

A. GÖREVLERİ

1- Sahadan bakteriyel hastalık şüphesi ile gelen materyallerin laboratuvar teşhisleri yapılarak zamanında etkili sağaltım ve koruyucu önlemlerin alınmasının sağlanması   

2- İzole ve identifiye edilen hastalık etkenlerinin antibiyotik duyarlılık testleri yapılarak uygun antibiyotiklerin önerilmesi   

3- Enterobacteriaceae familyasında bulunan bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonunun yapılması   

4- Su ürünleri ve Bal Arılarının bakteriyel hastalık etkenlerinin izolasyon ve identifikasyonlarının yapılması   

5- Diğer Veteriner Kontrol Enstitülerinin personeli ve sahada çalışan Veteriner Hekimlere yönelik hizmet içi eğitim programları gerçekleştirilmesi   

6- Bakanlıkça oluşturulan çeşitli komisyonlarda, uzmanlık alanına ilişkin konularda hizmet vermesi

 

B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR

Laboratuvarımızın TÜRKAK tarafından akredite edildiği konular;

1- ISO 6579'a göre Salmonella İzolasyonu, Serotiplendirilmesi ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi

2- OIE Laboratory Manual'a (2008) göre Anthrax'ın Teşhisi

3- OIE Laboratory Manual'a (2008) göre Amerikan Yavru Çürüklüğü'nün Teşhisi

4- Yanıkara'nın Teşhisi

 

C. ULUSAL VE ULUSLARARASI REFERANS OLDUĞU KONULAR   

1- Anthrax'ın Teşhisi

2-ISO 6579'a göre Salmonella İzolasyonu, Serotiplendirilmesi ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Belirlenmesi

 

D.  LABORATUVAR PERSONELİ

Selahattin ŞEN                          Uzm. Veteriner Hekim, Laboratuvar Şefi


Dr. Derya KARATAŞ YENİ            Veteriner Hekim


Enes Gazi ATICI                          Veteriner Hekim

Özlem ALTINTAŞ                        Veteriner Hekim

Mübeccel ZAFER                         Laborant


Yasin ELİTOK                               Laborant

Kazım ALTUNYALDIZ                   İşçi​


''