Biyokimya Laboratuvarı

Laboratuvarımızda hayvansal dokular, bazı gıda maddeleri, su ve yemlerde ağır metal, mineral ve iz element tayinlerinin yanısıra, hayvanların yetersiz ve düzensiz beslenmesine bağlı ortaya çıkan metabolik hastalıklar başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tanısında önem arz eden serum makro ve iz element tayinleri ile çeşitli biyokimyasal analizler yapılmaktadır. 


A. GÖREVLERİ

1- Gıda değeri olan hayvansal dokular (kırmızı, beyazet vb.) başta olmak üzere çeşitli gıda maddeleri, su ve yemlerde ağır metal, mineral ve iz element ölçümlerini gerçekleştirmek ve beslenme bozuklukları ve ya bazı stres faktörlerine bağlı olarak ortaya çıkan metabolik hastalıkların tanısı amacıyla makro ve iz element analizlerini yapmak,

2- Bazı hastalıkların tanısının konulmasına yardımcı olabilecek serum enzim değerleri ve biyokimyasal parametre tayinlerini gerçekleştirmek,

3Bakanlıkça oluşturulan çeşitli komisyonlarda, uzmanlık alanına ilişkin konularda hizmet  vermek,

4- Hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek,

5- Faaliyet alanı kapsamında bilimsel projeler yürütmektir. 


B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR :

Laboratuvarımız, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına göre "Balık Dokusunda Grafit Fırın Atomik Absorbsiyon Spektrometri (GF-AAS) ile Kadmiyum (Cd) Tayini" ve "Balık Dokusunda Grafit Fırın Atomik Absorbsiyon Spektrometri (GF-AAS) ile Kurşun (Pb) Tayini" testlerinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

 

C. LABORATUVAR PERSONELİ :

Dr. Selçuk PEKKAYA                     Veteriner Hekim, Laboratuvar Şefi

Dr. Ali ERKURT                            Veteriner Hekim                   

Dr. Filiz ŞEN                                Veteriner Hekim

NurullahÇELİK                              Laborant

Emine KAPLAN                             İşçi


''