Parazitoloji Laboratuvarı

Parazitoloji Laboratuvarında hayvanlarda Helmint, artropod ve protozoonlardan ileri gelen hastalıkların teşhisleri yapılmaktadır.

A. GÖREVLERİ

Parazitoloji Laboratuvarında hayvanlarda Helmint, artropod ve protozoonlardan ileri gelen hastalıkların teşhisleri Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'nın (OIE) standart testleri kullanılarak yapılmaktadır.

Arılarda Varroa destructorNosema apis/ceranaeAcarapis woodiBraula coeca gibi     etkenlerin neden olduğu paraziter hastalıklar ile kovanlarda bulunan Büyük petek güvesi (Galleria mellonella) Küçük petek güvesi (Achroia grisella), Küçük kovan böceği (Aethina tumida) ve parazit akar Tropilaelaps (T. clareae, T. koenigerum, T. mercedesae)    gibi zararlıların teşhisleri de Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı' nın (OIE) standart testleri kullanılarak yapılmaktadır.

 

Ulusal referans olunan paraziter hastalıklar konusunda bölge laboratuvarları ile karşılıklı doğrulama testleri düzenlenmektedir.

 

Bakanlığımız tarafından yürütülen "Damızlık olarak kullanılacak aygır ve kısraklar için Damızlık Belgesi Düzenlenmesinde" gerekli olan Dourine hastalığının teşhisi laboratuvarımızda yapılmaktadır.

 

Hayvanlarda görülen paraziter hastalıkların teşhisleri konusunda diğer Veteriner Kontrol Enstitülerinde çalışan Veteriner Hekimlere, saha veterinerlerine, çiftçi ve üreticiye yönelik eğitim programları düzenlenmekte ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca bakanlıkça oluşturulan çeşitli komisyonlarda paraziter hastalıklara ilişkin konularda hizmet verilmektedir.

 

B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR

Parazitoloji Laboratuvarı Fransız Gıda Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (AFSSA) nın 3-7 Mayıs 2004 tarihinde yapmış olduğu laboratuvar incelemesi sonucunda Dourine yönünden akredite edilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından da  bu akreditasyon onaylanmıştır.

 

Parazitoloji Laboratuvarı 02.09.2005 tarihinde ISO 17025 standartlarına göre Komplement Fikzasyon Tekniği (CFT) ile Dourine ve Equine Piroplasmosis'in teşhisi,  Indirekt Floresan Antikor Tekniği (IFAT) ile Equine Piroplasmosis'in teşhisi, Arakonakçılardan Ekinokok'un Larva Formunun İdentifikasyonu, Son konakçılardan Ekinokok'un Ergin Formunun İdentifikasyonu, Direkt teşhis tekniği ile Varroa identifikasyonu ve 2006 yılında da Equine piroplasmosisin Competitive ELISA (c-ELISA) ile teşhisi ve Bal arılarında Direkt tanı ve Giemsa boyama ile Nosemosis'in teşhisi konularından TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiştir.

 

C. ULUSAL  REFERANS OLDUĞU KONULAR   

Parazitoloji Laboratuvarı Dourine, Echinococcosis/Hydatidosis ve Varroosis hastalıkları yönünden Ulusal Referans Laboratuvarıdır.

 

D. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI  İŞBİRLİKLERİ

Parazitoloji Laboratuvarında paraziter hastalıklar ile ilgili projeler yürütülmektedir. Projelerde çeşitli kuruluşlarla da işbirliği yapılmaktadır.

 

Laboratuvarımız Türkiye ve İtalya arasında West Nile hastalığı yönünden eşleştirme projesi partneridir.

 

E. LABORATUVAR PERSONELİ

Dr. Ahmet DENİZVeteriner Heki​m, Laboratuvar Şefi
​Ufuk EROL
​Veteriner Heki​m​
​Erdem DANYER
​Veteriner Heki​m​
​Selim TUNCER​Biyolog
​Gülsün ÇINARLaborant
Ufuk KILIÇLaborant
Cihat DOĞANİşçi​


''