Misyon ve Vizyon

Misyon
Bakanlığımızın Misyonu doğrultusunda Enstitü Müdürlüğümüz; Veteriner Halk Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Hayvan Islahına yönelik Ulusal ve Bölgesel Araştırmalar yapmayı, Ulusal ve Uluslararası Standart Metotlar kullanarak gizlilik, güvenirlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinden sapmadan en doğru ve en kısa sürede teşhis ve analizleri gerçekleştirmeyi, kaliteli ve yeterli miktarda aşı ve biyolojik maddelerin üretimini sağlamayı, Veteriner Hekimlerin bilgi ve becerilerini arttıracak eğitimler düzenlemeyi ve Veteriner Halk Sağlığı konusunda toplumu bilgilendirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon
Bakanlığımızın Vizyonu doğrultusunda Enstitüsü Müdürlüğümüzün vizyonu;

  • Konusunda uzman personellerle, Veteriner Halk Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Hayvan Islahına yönelik uluslararası  normlarda çalışmalar yaparak teşhis, analiz, üretim ve eğitim konusunda saygın bir otorite olmaktır.​
''